digital mobning

Mobning på de sociale medier og mobilen, er desværre i vækst.

For voksne er det ofte (ex)partner- eller arbejdsrelateret. Men det kan også være stalking af en internet-troll.

Hos unge kan det være den alvorlige traditionelle mobning, flyttet over på de elektroniske medier, men også hævnporno.

Ved børn er det er det traditionel mobning, der nu OGSÅ forfølger barnet uden for skoletiden.

Digital Mobning

For alle tre grupper gælder det, at det er host / udbyderen, der skal fjerne / spærre for billeder eller andet på nettet. Det jeg kan hjælpe med er at genopbygge selvværd, selvtillid og reparere menneskesynet – så den mobbede ikke skal gå gennem livet med en grundlæggende tvivl på sig selv, andre mennesker – og sin ret i verden.

Mobning nedbryder både selvværd og selvtillid. Selv efter at mobningen er stoppet sidder mobbeofret tilbage med alvorlige ar på sjælen.

Mobning skaber tvivl om, om man har værdi som menneske – selv om mobbernes påstande er langt ude, sniger giften sig ind i sindet.

Samtidigt nedbryder mobning tilliden til andre mennesker – nogle gange for altid – hvis ikke man får bearbejdet det. Og har man ikke tillid til andre, er det svært at have det til sig selv. Og så er den nedbrydende spiral at selvværdstvivl sat i gang…

  • Coaching kan være effektivt i forhold til mobning, men har man været udsat for fornedrende behandling, fysisk- eller psykisk vold; anbefaler jeg behandling med terapi.
  • Terapi kan hjælpe den mobbede til at genfinde sin tro på sig selv og genopbygge tilliden til andre. Vi ser på de uhyrlige påstande – fra sikker afstand – og få afgiftet sindet.

Digital mobning Børn

Digital mobning Unge

Digital mobning Voksne

Digital mobning – Børn

Mobning på mobil og Internettet kaldes for ’Digital mobning’. Det er ikke nogen ny mobbeform – og så alligevel…

I takt med at stadig yngre børn får en mobil, og at de digitale forummer øges – bliver mobning i det skjulte – digitalt – mere udbredt.

Digital mobning er ”det samme” som mobning i traditionel forstand – men forskellen er at mobberne nu kan forfølge den mobbede, helt ind dér hvor man burde have ”helle” – på børneværelset i hjemmet.

Desværre kan digital mobning blive særdeles modbydelig:

  • Tonen kan blive hårdere – da afsenderen ikke konfronteres med reaktionen, men sidder gemt bag en skærm.
  • Mobningen kan nu foregå alle døgnets 24 timer
  • De der mobber kan være anonyme – så filtret er væk
  • Beskeder og mail eller chat’s, kan hurtigt deles og spredes
  • Mobningen kan være svært at opdage for forældrene

Opdager du som voksen, at et barn mobbes digitalt, er det utroligt vigtigt at tage barnet alvorligt, og reagere fornuftigt.

Det vil i denne sammenhæng sige; ikke at gå direkte i angrebsmode – selv om det er svært. Men se om der er konkrete bevise (sms’er, chats, mail eller snap’s, opslag i apps eller grupper som ) der kan bruges til at belyse sagen. Samtidigt med, at du forsikre barnet om at du tror på at det mobbes.

Ellers kan det at samle beviser, opfattes af barnet, som om at du ikke tror det.

Dernæst beder du barnet fortælle om episoder – uden at afbryde eller stille spørgsmål – det er svært nok for barnet i forvejen.

Og husk; at selv om du ikke finder nok, betyder det IKKE at det ikke foregår.

Jeg arbejder med børn, der er udsat for mobning, med at genskabe tilliden til andre, med at øge selvværd og livsmod.

Samtidig rådgiver jeg og støtter forældrene i, at tackle situationen på den måde, der er bedst for barnet.

Digital mobning – Teens / Unge

Hadefulde kommentarer, dødstrusler, ufrivillig deling af nøgenbilleder, nedværdigende situationer og ironiske likes. Digital mobning har alvorlige konsekvenser for dem, som det går ud over.

Digital mobning er noget der skal tages GANSKE alvorligt. Den statistik man har pt. viser at det øger risikoen for selvskade og selvmordsforsøg, ganske betragteligt.

Mange har hørt om, at mobning i dag også foregår på de sociale medier.

Langt fra alle er dog klar over, hvor stor skade digital mobning gør, på den der rammes.

I behandlingen genopbygger vi selvværdet og indarbejder redskaber til at modgå digital mobning.

Digital mobning – Voksne

Voksne bliver også mobbet digitalt. Både voksne imellem og af ledere. Det gør ikke én mindre udsat, at det foregår online eller på mobilen.

Det gælder for voksne som for børn og unge; det er sjældent noget man kan få stoppet på egen hånd. Der skal handles! Det kan være til tillidsrepræsentanten, MEDudvalget, en leder højere oppe eller fagforeningen.

Det jeg hjælper med, det er at få genopbygget tillid til den ramte selv, men også til andre mennesker.

Der kan være slået dybe revner i selvets fundament. Jeg benytter psykoterapi, Hypnoterapi og BWRT (brainworking recursive therapi) til at få ”overskrevet” smerten med nye styrker og ressourcetanker.

’Netchikane’ og ’Cybermobning’

Det er især overfor voksne i stillinger der indebærer kontakt med mange mennesker – som lærere, sagsbehandlere og politibetjente – at ’net chikane’ er i stærk vækst.

Anonyme mails og hade grupper og sms’er fra taletidskort, kan gøre livet særdeles surt for de ramte.

Allerede I 2015 vedtog folketingen en lov, der pålægger arbejdsgiveren Pligt til at forebygge og håndtere; vold, trusler, krænkende adfærd og chikane – uanset hvor og hvordan, og uanset om den er rettet direkte mod den ansatte eller dennes nærmeste.

Det har altid forekommet, men nu er det flyttet ud på nettet og ind i den ansattes privatsfære.

Link:

Arbejdsmiljø web – Digital chikane og vold – https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/digital-chikane-vold-og-trusler-paa-nettet

FOA – Ansat hængt ud på nettet med foto – http://www.e-pages.dk/foa/545/

Berlingske – https://www.berlingske.dk/samfund/voksenmobning-eskalerer-paa-internettet

Arbejdsmiljø web – Grib ind – https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning/vaerktoejer-mobning

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge