teenage coaching

DET ER UDFORDRENDE AT VÆRE TEENAGER
– OG AT VÆRE FORÆLDRE TIL DEM!!!

”Teenager” bliver brugt som en samlet betegnelse – men egentligt er det meget misvisende; for i teenageårene er den unge netop ved at definere sig selv og sin personlige identitet.

Det kan forekomme famlende, provokerende, ”søvnigt” og meget andet for forældrene… Men det er intet imod det kaos der kan være inden i den unge.

En coach har en gang sagt: ”Der burde stå ’lukket grundet ombygning’ i panden på en teenager” – og uden at ville sige det så friskt; så slås en del teenageren ofte med problemer, som set udefra virker små og ubetydelige, men som kan være helt overvældende for den unge. Det er her teenage coaching kommer ind i billedet!

Teenagere kan synes at: coaching, samtaleterapi og/eller hypnoterapi, er løsningen på at få bearbejdet de mange udfordringer der ligger implicit i dét at være ung.

Teenage coaching og coaching af forældre

Som forældre kan man føle sig magtesløs overfor den pludselige lukkethed, humørsvingninger og afstandtagen; selv om man egentlig godt ved at det er normalt. Værre er det måske hvis den unge har perioder med opgivenhed og ’ked af det hed’, som forekommer usædvanligt lange eller drænende.

Jeg snakker med mange forældre, der er i tvivl om, om situationen er behandlingskrævende.

Og hvis det er dét (middelsvær el. svær depression) så kontakter man i første omgang sin egen læge. Men oftest er det heldigvis ikke tilfældet, og her kan du gå direkte til teenage coaching.

Udfordringer jeg ofte støder på hos teenagere:

 • Lavt selvværd
 • Eksamensangst, præstationsangst eller prøveangst
 • Et anstrengt forhold til forældrene
 • Generthed og indesluttethed
 • Perfektionisme der dræner den unge
 • Ensomhed og modløshed
 • Stress
 • Har svært ved at sige til – og/eller fra
 • Mobning
 • Mangler selvtillid
 • Svært ved at acceptere sig selv
 • Konflikter med lærere, kammerater eller kærester
 • Valg af uddannelse
 • Lektielæsning
 • Misbrug (alkohol / hash / computerspil)
 • Skoletræt / uddannelsestræt
 • Tværhed, opgivenhed, manglende overblik
 • Kærestesorger
 • Hvis det er dig som forældrer til en teenager, der har brug for en sparringspartner; så læs mere hér: forældresparring
 • Hvis du vil læse mere om, hvad der er at gøre; læs hér; Teenager

Med teenage coaching kan man som ung finde sin egen formel for at:

 • At tro på sig selv, så det er let at stå ved, hvem man er
 • At man selv skaber sit liv og redskaber til at gøre det
 • At træffe de valg og beslutninger, der er de rigtige for én
 • At tro på: at man kan lære alt og opnå de resultater, man ønsker sig
 • At tage ansvar for sine handlinger og valg i stedet for at vente på løsninger udefra
 • At skabe overblik og balance mellem dét der er i spil i unge-livet ; skole/uddannelse, sport, spil, fritid, venner, lektier, fritidsjob mv.
 • At gå til prøve og eksamen uden at være ødelagt af angst eller nervøsitet
 • Åbenhed og ærlighed i forhold til dig som forælder
 • At slippe perfektionismens spændetrøje
 • At verden ikke går under fordi man fejler, og at man faktisk også lærer meget af dét
 • At sige fra – og til – og være ok med at være den person, man er inden i
 • At stifte venskaber og relationer, der er ligeværdige og gavnlige
 • At konflikter kan løses, så begge parter går ud af dem på en god og ligeværdig måde
 • At vælge den uddannelse efter folkeskolen eller gymnasiet, som passer til en  interesser og særlige fortrin
 • At sætte mål med sin skolegang, at tage ansvar for sin egen vej gennem den uddannelse, man er i gang med
 • At finde ro, selvværd, tro på egne evner og livsglæde

Hvis du synes at din teenager ville have gavn af en erfaren sparringspartner – til at overkomme en eller flere af ovenstående problemstillinger er I velkomne til at kontakte mig.

Teenage coaching sammensættes alt efter, hvilke specifikke udfordringer, der er tale om. De fleste teenagere kommer meget langt med bare 3 – 5 sessioner, som kan fordeles over en kort eller længere periode.

Fortrolighed i teenage coaching

Mit samarbejde med teenageren er beskyttet af fortrolighed, men jeg forbeholder mig ret til at inddrage forældre i de tilfælde, jeg finder det absolut nødvendigt. Det vil altid ske efter aftale med den unge.

Ofte vil enkelte samtaler med en eller begge forældre være meget udbytterigt, for såvel teenager som familie.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis du vil hører nærmere om de gode muligheder for en forandring med hhv. samtal terapi, hypnoterapi eller coaching i forhold til de udfordringer der er ved at være forældre eller den der har ansvaret for en teenager.

Du kan eventuelt læse mere om emnet, og se de relevante links, hér: forældresparring.

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge