Motivation og handlekraft

– fra tøven til handling

Hvis du har ’udsættelse’, ’overspringshandlinger’ eller ’handlingslammelse’ som ubevidst strategi, så kan det være en kilde til irritation og selvbebrejdelser. Hvis disse ikke føre til at du faktisk kommer i gang – handler – så er det blot en kilde til nedbrydning af din selvtillid – din tro på dig selv.

I sin bog ”Personlig handlekraft” beskriver Stig Kjerulf den personlige handlekraft som evnen til ”at omsætte idéer til handling”. Der er flere modeller for handlekraft, men Kjerulf har begrebet ”det skal give mening” med.

At dét, der skal handles på eller måden der skal reageres på, giver mening for DIG – gør en kæmpe forskel for både motivation og evnen til at kommer “ud over rampen”.

Her er rækken af elementer, der med fordel kan være på plads:

 

Elementer der gør forskellen

Ambition – handlekraftens brændstof

Ambitioner er vores drivkraft. Den motiverer os til at sætte mål og nå dem – og det er på tide at gøre op med, at man ikke kan have både ambitioner OG empati.

Det er dybt individuelt hvad der er den enkeltes ambition. Motivationen for én kan være ”økonomisk frihed”, men motivation for en anden kan være ”indflydelse på eget liv”. For en tredje er det ”en bedre verden”, ”brud med den sociale arv”, etc., etc.

 • Spørg dig selv: (og vær så specifik som du kan)
  – Hvad driver MIG?
  – Hvad giver mening for MIG?
  Hvorfor giver det mening for MIG?
  – Hvordan kommer det til at give mening for MIG?
  Hvad opnår jeg, når jeg er i mål? (fx ro, fred, selvindsigt, kondition, penge, livsglæde, et uddannelsesbevis, status, arbejdsglæde; MENING!)

 

Selvindsigt og forudsætninger – vejen til at ville; ville!

Din emotionelle og mentale ”rygsæk” – eller din ”model af verdenen” – er skabt af din livshistorie, det miljø du voksede op i, din rolle i skolen og familien.

 • Spørg dig selv – og igen; jo mere specifik du kan være – jo større effekt = jom større motivation:
  Hvem er JEG?
  Hvordan er du blevet DIG?
  – Hvem ønsker du at VÆRE / at blive?

Selverkendelse

Selverkendelse skaber fundamentet for at turde stille sig selv udfordringer og  realistiske mål.

 • Spørg dig selv:
  – Hvad betyder virkeligt noget for MIG?
  – Hvilke værdier vil JEG være kendt for?
  – Hvor er MIN grænse?

Emotionel kapacitet – at kunne sætte sig i andres sted

Daniel Goleman’s begreb ’Følelsesmæssig intelligens’, er evnen til at kunne ”forstå” og ”begå sig”. Følelsesmæssig og social kapacitet afgør din evne til at: omgås andre, dyrke netværk og indgå i det han kalder ”meningsfuldt samspil” med andre.

 • Spørg dig selv: (vær ærlig ;o)
  – Føler jeg med andre?
  – Kan jeg aflæse kropssprog?
  – Har jeg en god forståelse for dynamikken mellem mennesker?
  – Stoler jeg på det jeg selv føler?

 

Tillid, Tydelighed og mod – handlekraftens fødselshjælper

Fasthold motivation og evnen til at handle med frisk citron vandGode relationer skaber tillid – og tillid skaber handlekraft. Det gør tillid; fordi det fjerne den tvivl og handlingslammelse, der netop ligger lige før handling…

Dine relationer til andre er din mulighed for at få de ovenstående evner til at spille sammen. Du kan handle, når du realisere din handlekraft og rykker noget UDEN for dig selv.
Ambitioner er altså IKKE et egotrip!

 • Spørg dig selv:
  – Ved andre hvad jeg står for?
  – Kender andre mine værdier?
  – Er jeg god til at kommunikere mine værdier til andre?
  – Er jeg god til at bygge tillidsfulde relationer?
  – Er jeg tydelig?

Refleksioner er som tandpasta…
– det er svært at få det tilbage i tuben

Har du har givet dig tid – og ja, tid tager det at reflekterer… så har du nu en helt anden bevidsthed om hvad der driver dig, hvad din handlen skal være og hvordan du vil opfattes.

Hvis ikke det står så klart, som du kunne ønske, er du velkommen til at kontakte mig for en uddybende kognitiv coaching eller et andet redskab, til at få skabt det momentum du fortjener.

 

“Hvis livet giver dig citroner – så lav limonade”

Hvis det med ‘handlekraft’ eller motivationen er svær at fastholde – hos dig selv eller andre, så kig evt.  på blogindlæget: “Din model af verdenen” Her

Hvis du vil mere i dybden med dine bevæggrunde, så læs om Signaturstyrker og lav testen Her

 

KH
Tville

Mob 25331258