hypnoterapi

Hypnoterapi foregår i en trancetilstand.
Du er fuldt ud til stede og bevidst på mange måder – du er bare lige nede under det ”bevidsthedslag” hvor de løftede pegefingre (burde, må, skulle) regerer.
Denne form for terapeutiske trance er en utrolig behagelig og afslappet tilstand, hvor du lettere kan få adgang til de ubevidste ressourcer du har, hvor der er frit og ufarligt og hvor du kan hente overskud og personlig indsigt.

Hypnoterapi & Hypnose

Hypnterapi bruges ofte når:

Du kan høre, svare og huske dét der foregår.
Du kan selv gå ud af trancen, hvert øjeblik du skulle ønske.

 • Du møder igen og igen den samme udfordring
 • Du føler ”at der er noget der ikke rimer”, men har ingen idé om, hvad det er
 • Du vil slutte fred med fortiden
 • Du vil øge dit selvværd på et dybere plan
 • Du har ting du vil tænke = føle anderledes omkring
 • Du har en vane du vil ændre
 • Du er udbrændt / stresset / trist og vil tilbage til dig selv
 • Du ….

FRI AF TID OG STED

I trancetilstanden kan vi arbejde i både nutid og fortid, på én gang. Det gør det muligt for en person at forstå situationer og løse problemer på en hel anden måde end i “vågen” i bevidst tilstand.

Vores bevidste sind foretrækker ofte rutiner og reaktioner – også selv om vi ønsker at gøre noget andet. Når vi ikke kan bryde en vane, er det ofte fordi vi møder en mur af indre skepsis og modstand mod forandringer.

EFFEKTIVE OG BLIVENDE FORANDRINGER

Hypnoterapi er så utroligt effektivt, fordi der arbejdes på et dybere plan, end dette filter af modstand. Der sker på en tryg og komfortabel måde, og er en af de vigtigste grunde til, at man ofte kan opnå dramatiske ændringer og forbedringer gennem hypnoterapi.
Under hypnoterapien fungerer hypnoterapeuten som en kyndig guide, men det er klienten selv – på det ubevidste plan – der gennemfører de ændringer som det bevidste sind ikke har været i stand til.
Det er derfor man siger at “al hypnose er selvhypnose”!

PAS PÅ DIG SELV

Hypnose og hypnoterapi bør kun udføres af uddannede terapeuter.
Din garanti for at terapeuten er certificeret og opdateret på området er deres certificering af international godkendte standarter fra NGH international.

hypnoterapi

National Guild of Hypnotists blev etableret i 1951 i USA, som en brancheforening for professionelle hypnoterapeuter. I dag er foreningen repræsenteret i 65 lande verden over.

Jeg er certificeret NGH hypnoterapeut.

HYPNOSE ER EN TILLIDSSAG

Certificeret:

 • Samtaleterapeut
 • Psykoterapeut
 • Hypnoterapeut
 • Kognitiv Coach
 • Processkonsulent
 • Mindfulness- og stress terapeut
 • BWRT Terspeut
 • Se Behandler CV
 • Praksis siden 2001

Underlagt regelsæt fra hhv:

Hvad er hypnose, trance og terapi

HYPNOTERAPI (HYPNOSE-TERAPI)

Hypnoterapi kan via trancetilstanden styrke selvtillid og selvværd, det kan styrke personligt mod samt skabe ro og overblik, kickstarte indre glæde, beslutningskompetence og fleksibilitet.
Hypnoterapi kan afhjælpe fobier og angst, bearbejde traumer og ulykker, afbalancere spiseforstyrrelser og afhjælpe søvnløshed og søvnbesvær.
Hypnoterapi kan frigøre dig fra dét der tynger og begrænser dig, ved at lade dig finde det og selv hele årsagen.

Det kan samtaleterapi også. Forskellen på samtaleterapi og trance kan siges at være dels formen, dels graden af kontakt med underbevidstheden.
I trance kan man ofte komme et spadestik dybere, hurtigere.

HVEM KAN HAVE GAVN AF HYPNOTERAPI

Det eneste der kræves af klienten, er at de skal være i besiddelse af en forestillingsevne, en vis intelligens og at de skal ønske og ville; en forandring.

 • Børn er specielt gode til at arbejde i trance med f.eks. at genopbygge selvværd efter mobning, bearbejde sorg eller svigt, med at forholde sig til forældrenes skilsmisse, til angst eller fobier.
 • Unge kan føle det befriende at dykke ned under det kaos der hører alderen til.
  Det kan være en oplevelse at komme i kontakt med de ressourcer der ligger parat og føle selvværd og mening.
 • Voksne kan bearbejde dét der er “fejet ind under gulvtæppet” eller bryde med gamle mønstre og begrænsninger. De kan forøge deres selvværd og skabe kontakt til ubevidste ressourcer.

DU BESTEMMER

Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje – eller under hypnose beordres til noget der strider mod egne overbevisninger og/eller værdier!

– Det ville ellers være dejligt enkelt at forebygge kriminalitet ved at fjerne tilbøjeligheder og utilladelig adfærd. Men nej, desværre, det lader sig ikke gøre…

Under hypnose og trance, kan du både høre, se, føle, svare og huske. Du kan sågar lyve for hypnoterapeuten, hvis du ville.
I trancetilstanden får du adgang til dit ubevidste og det skatkammer af ressourcer og motivation, der ligger parat.

HVAD ER TRANCE

Trancetilstanden er ikke så mystisk som mange tror. De fleste kan spontant gå ind i en trancetilstand.

Eksempelvis kender de fleste til at være så koncentreret i en bestemt aktivitet, at man mister fornemmelsen af tid- og sted, eller at være så langt væk i tankerne, at man ikke sanser hvad der sker omkring én. Det er trance og en hel naturlig og ressourcefuld tilstand.
Som når en dagdrøm bliver afbrudt, kan en person når som helst det er nødvendigt, afbryde trancen og blive opmærksom på sine omgivelser.

Vi har alle evnen til at gå i trance, det er en funktion i vores sind, og en hypnoterapeut kan hjælpe dig med at skabe den naturlige ressourcefulde tilstand og anvende dén til at lave de ønskede positive forandringer ved hjælp af hypnoterapi.

HVAD ER HYPNOSE?

Hypnose er den teknik, der bringer dig i terapeutisk trance. I den hypnotiske trancetilstand er din opmærksomhed intens fokuseret.

Det er en tilstand, hvor du har fuld kontrol over situationen, forstået på den måde, at man ikke kan hypnotisere nogen mod deres vilje og man kan ikke påvirke mennesker i trance med noget som er imod deres værdier, etik eller moral.

Du kan høre, se, svare under den terapeutisk trance og vil efterfølgende kunne huske dine oplevelser og følelser.

Blot kan du i trance øge dit fokus, så du med dit ubevidste sind vil være ”nede under” de begrænsninger, fordomme og selvkritik – du (bevidst- eller ubevidst) har mod dig selv og dine evner.

Det betyder, at du er i endnu bedre kontakt med dine behov, værdier og din indre kerne, når du er i trance.

HYPNOSE ER REDSKABET – TRANCE ER TILSTANDEN

Når du er i den hypnotiske trancetilstand, er du i kontakt med underbevidstheden også kaldet ’det ubevidste sind’. Det ubevidste sind kan betragte som vores ’biologiske harddisk’.

Her er vores indlæringer og oplevelser lagret – alle vores ressourcer, vaner, reaktionsmønstre, følelser og alle de indtryk vi har haft gennem hele vort liv.

Vores tanke- og adfærdsmønstre er ofte ubevidste; så hvis du har reaktioner du er træt af eller overbevisninger der begrænser dig, så er den mest effektive metode at skabe adgang til det ubevidste sind og skabe ændringerne; terapeutisk trance.

TERAPIEN GØR FORSKELLEN

Hypnose eller trance – i sig selv – skaber ikke blivende forandringer. Det er behageligt og man oplever velvære, men det i sig selv er ikke nok til, at effektive positive forandringer sker og holder ved.
Hypnoterapi består af metoder til bl.a. at afdække årsagen til problemet (finde ud af hvornår og hvordan spiren er lagt).

Herefter neutraliseres de negative følelser der hidtil har begrænset (ved at tilføres de ressourcer ‘det yngre jeg’ manglede i situationen).

Derpå findes og tilføjes de nye ønskede ressourcer, der kan skabe den ønskede ændring (forandre følelserne omkring situationen).

Til sidst forankres det nye, så læringen kan støtte personen i fremtiden.

Vi kan selvfølgelig ikke ændre på situationen tilbage i fortiden – sket er sket – men vi kan ændre på, hvordan du ser den, husker den og på den indflydelse / oplevelsen: havde – har haft – og vil få – på nutid og fremtid.

HISTORISK NOTE

Den moderne hypnoses fader, anses for at være den østrigske læge: Franz Anton Mesmer (født d. 23. maj 1734).
Han skabte opmærksomhed omkring en ny helbredelsesmetode, som han kaldte “animal magnetism”.
Mesmer fjernede mange menneskers lidelser, og troede fejlagtigt, at den helbredelse han var i stand til at bibringe hos de tusinder, der kom til ham for behandling, skyldtes en mystisk magnetisk kraft, som han var i stand til at tappe fra universet og omdirigere med helbredende hensigt.
Eftersom denne magnetiske kraft, som han ikke kunne forstå eller definere på en overbevisende måde, skulle komme ud af et levende væsen (animated body), kaldte han det for “animal magnetism”, dvs., med henvisning til dens etymologiske, latinske rødder anima (sjæl), i betydning “levende”.

Det var den skotske læge James Braid (1796 – 1860), der for første gang brugte ordet “hypnose” i skriftlige kilder.

Det kommer fra det græske ord “hypnos”, der betyder at sove.
Dette begreb er også noget misvisende, for som sagt er hypnosen ikke en søvntilstand, men en trance – en tilstand hvor den hypnotiserede person er i en slags “øget men anstrengelsesløs koncentration”.

Hvorfor hypnoterapi

HVAD KAN HYPNOTERAPI

De der vælger hypnoterapi, er personer der ønsker at arbejde med deres personlige udvikling, på et dybere plan.
Hypnoterapi er en effektiv metode til at: forøge selvværd, finde ubevidste ressourcer, finde indre ro, skabe indsigt, balance og få nyt mod på tilværelsen.
Det er også effektivt til at: gøre op med udslidte reaktioner, bearbejde traumer og ulykker, afhjælpe fobier eller ændre på vaner/mønstre.
Hypnoterapi er godt til at “få ryddet op i pulterkammeret” og til at åbne op for muligheden til at leve dit liv, uden begrænsende overbevisninger.

HVAD ER HYPNOTERAPI

I hypnose-terapi (hypnoterapi) bringes klienten i en selvvalgt trancetilstand. Selvvalgt fordi, ingen kan bringes i trance uden at ville, og enhver er i stand til at gå ud af trancen, hvis noget ikke stemmer med egne normer, etik eller værdier.

Udfordringen som hypnoterapeut er faktisk, at være så tilpas uspecifik, at man på én gang er en kyndig guide og samtidig er på præcis upræcis, at man matcher klientens personlige forestillingsverden.

I den trancedybde, vi kalder ‘terapeutisk trance’ kan klienten, i samarbejde med hypnoterapeuten, bearbejde den problemstilling / det traume / den udfordring, som klienten er kommet med “fra sikker og komfortabel afstand”.

GENVEJ

Nogle forestiller sig, at hypnoterapi må være en let og komfortabel genvej, hvor hypnoterapeuten blot skal “fikse problemet” for én.

Imidlertid er hypnoterapi – ligesom f.eks.psyko-, NLP- eller samtaleterapi – et samarbejde mellem klient og terapeut. Et samarbejde der foregår på klientens præmisser, og som kræver klientens bevidste vilje til en forandring – på det ubevidste (underbevidste) plan.

Terapeutisk trance en effektiv genvej til at få løst op for blokeringer eller begrænsende overvisninger.

EFFEKTIV KOMBINATION

Hos mig er hypnoterapi altid en kombination af samtaleterapi og trancearbejde.

Samtale delen

Samtaleterapien afdækker de bevidste og ubevidste bevæggrunde for dels adfærden, og dels den ønskede ændring. Herunder findes ofte indre protesterende dele*, som først skal tages i ed, inden de tillader en forandring.

 • De “indre dele” er et udtryk der dækker de dele af vores underbevidsthed, der hver især mener, at sørge for at vi er elsket og accepteret.

Vores ubevidste er “dovent”. Hvis det har haft succes med en reaktion engang, så gentager den reaktionen / mønstret, hver gang vi kommer ud for det samme. Problemet kan være, at de måske gør det på en måde, der fungerede for os da vi var 5, men ikke er hensigtsmæssigt, når vi er unge eller voksne.

Der ud over arbejder vi med at fastsætte et effektivt mål, hvilket vil sige, at du har set på sit mål ud fra en række vinkler der sikre:
at målet er entydigt

 • at du ved hvad beviset er for at målet er nået
 • at målet ikke er i modstrid med andre hensyn / dine værdier
 • at klienten véd hvad det giver, både på det indre og ydre plan, at nå sit mål – Og at du kender ”dit hvorfor”.

Hypnose-delen

Hypnose er den indledende “talestrøm”, som kaldes for ‘induktion’.
Via induktionen bliver klienten guidet til en behagelig afslappet tilstand og herefter inviteres klienten til at gå endnu dybere, ned under det bevidste niveau, ned i underbevidstheden.

Dét niveau, vi kalder ‘terapeutisk trance’.

 • Hér er der helt frit for bebrejdelser, normer og pligter. – Hér er man “nede under” de selvskabte løftede pegefingre og selvkritik. – Hér er et sted med ro, sikkerhed og hvilen i sig selv. Dén følelse, der gør det så behageligt at være i trance…
 • Her er der adgang til at skabe ny adfærd, ændre mønster, vaner og følelser omkring en situation. – Her er der mulighed for at løse op for blokeringer og begrænsende overbevisninger. Hér kan vi på én gang arbejde; i nutid, fortid og fremtid.

Trancen afsluttes med at klienten tælles ud af trancen, hvorefter vi drøfter de nye indsigter og hvordan de kan medbringes som nye kompetencer fremover.

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge