kognitiv coaching

Kognitiv coaching går ud på at afklare nuværende situation, italesætte den ønskede situation og så at udarbejde en strategi der gør, at du kan gennemføre det og nå dit mål.

Det går ud på at blive ”chauffør i egen bus”, at kunne og turde sætte sig ved rattet og tage styringen. Det kan man kun, hvis man er bevidst om hvor man vil hen og hvilken vej man skal.

Hér på min hjemmeside har jeg opdelt kognitiv coaching i hhv. ‘voksne’ og ‘teenagere’. Opdelingen er lavet, da der er forskel på, om man læser disse sider på egne, eller på sine børns vegne.

Hvad er kognitiv coaching

Klik på “Gå til toppen af siden“, for at komme tilbage hertil!

Hvad er kognitiv coaching?

Coaching hjælper med til at frisætte et menneskes drømme og mål.

Jeg er certificeret både NLP coach, Systemisk- og Kognitiv Coach. Og jeg har uddannet i alle tre ”retninger”.

Som indledning; et par statements omkring hvad coaching er – som jeg ser Coaching:

 • Coaching er; at løse op for et menneskes potentialer.
 • En god coach, kan se et egetræ i ethvert agern.
 • Coaching er et ligeværdigt samarbejde mellem coach og fokusperson.
 • Coachen har overblikket, rammen, teknikkerne; kort sagt ”coachen har spørgsmålene”.
  Du som fokusperson har målet, udfordringen, noget at vinde; kort sagt ”du har svarerne”.
 • Coaching er ikke rådgivning og/eller vejledning. Coachen vil ikke fortælle dig, hvad du skal gøre eller mene.
  Selvfølgelig deler jeg med dig, hvis jeg har specifik viden, du eftersøger, men i udgangspunktet er dét der vil virke for dig, dét du selv finder frem til, ved at blive stillet de rigtige spørgsmål.
 • Coachen kan skabe dét rum og stille dé spørgsmål, som kan gøre en verden til forskel i forhold til din udfordring – uanset om denne er et dilemma eller et ønske om forbedrede præstationer.

Der er en grund til, at kognitiv coaching som begreb og teknik har vokset sig så stort som det har.

Grunden er; at det virker!

Hvad kan kognitiv coaching gøre for dig?

Kognitiv coaching er fremadrettet fokus på forandringer eller mål du ønsker opnået. Kognitiv coaching kan være redskabet der gør, at du kan:

Nå dine mål; personligt som fagligt

 • Løse op for en fastlåst situation, en blindgyde, et dilemma
 • Forebygge stress
 • Være effektiv og gennemfører dét du sætter dig for
 • Udvikle din karriere
 • Strukturere din personlige- og faglige målsætning
 • Opnå endnu bedre resultater
 • Prioritere
 • Få klarhed over personlige værdier
 • Forbedre dine relationer til andre mennesker
 • Få motivation og engagement
 • Få det liv, og være den person, du ønsker

Til toppen

Hvornår vælge coaching – hvornår samtaleterapi?


Der er en helt klar skillelinje mellem coaching og samtaleterapi.

Selvfølgelig er det stærkt forenklet, men kort kan man sige at:

 • Coaching, herunder kognitiv coaching, arbejder i nutid – Samtaleterapi arbejder i fortid

Samtaleterapi beskæftiger sig med nutid og fortiden. 

Når man igen og igen støder mod en forhindring – ofte den samme – for at kunne ændre på noget man ønsker, eller kan se begrænser én; så kan det være Samtaleterapi der skal til.

Samtaleterapi er mere og andet end fortid – efter at have årsagsbehandlet – fremtidssikrer vi løsningen = den ønskede: forandring, reaktion, det nye mønster eller den ændrede adfærd.
Derved opnår klienten nye kompetencer efter at have fået ændret på dét, der lå til grund for problemstillingen.

Kognitiv coaching

Nutid – fremtid

Coaching beskæftiger sig hovedsageligt med nutid og fremtid.
Vi beskæftiger os ikke med de årsager eller grunde, der kan være til, at du endnu ikke har: nået din målsætning, løst dilemmaet, fået afklaret og/eller struktureret x eller y.

I coaching har vi et løsningsorienteret fokus på: – hvad det er du vil opnå, – hvilke muligheder og alternativer der er, – på at få set på problemstillingen fra forskellige perspektiver. Vi har fokus på, hvad du vælger til – og fra, – hvad du vil opnå og på at få – udarbejdet en plan og strategi for, hvordan du vil nå dit mål.

Samtaleterapi kan man sige ”rydder op i fortiden”. Hjælper der, hvor man går ind i den samme mur / problemstilling; igen og igen – eller når man ikke har en gnist af idé om, hvad der forhindre én i at nå ens mål…

Til toppen

Hvorfor kognitiv coaching

Hvorfor kontakter man en coach

Der er to grupper der opsøger mig, med henblik på et personligt coachingforløb. Når jeg laver denne opdeling, er det for at illustrere bredden, ikke for at ”putte nogen i kasser”!

Jeg referer til dem som hhv. ‘dilemma-gruppen’ og ‘mål-gruppen’.

En del vil slet ikke entydigt kunne placeres i de to grupper, og andre har et helt specielt problem, som måske ikke kun handler om kognitiv coaching.

Derfor ønsker de en coach, der kender grænsen til terapi, men som også har kompetencer, på netop dette område.

’Dilemma gruppen’ – er det dig?

Den ene gruppe har et ønske om en forandring, men kan ikke rigtig komme i gang.

De har mistet overblikket, mangler struktur på sine mål, oplever en tomhed eller udefinerbar utilfredshed og manglende energi eller manglende mulighed for at ændre på situationen.

Til gruppen hører også de, der står overfor et dilemma, en skillevej, en tvivl om, om de er parate og/eller kompetente til at kaste sig ud i dét de står overfor – eller har mulighed for.

Det kan også være, at de føler deres værdier bliver undertrykt eller udfordret.

Formuleringerne ovenfor er blot et lille udpluk. Man de drejer sig alle om en manglende tilfredshed og et fravær af plan for, hvordan personen kan ændre på tilstanden.

Hér er det en coach kan gøre en forskel!

’Mål – gruppen’ – er dét dig?

Den anden gruppe er de, der vil opnå en konkret forbedring, et konkret: job, forfremmelse, mål eller delmål.

Til gruppen hører også de, der ønsker konkrete ændringer i deres liv, ønsker at bryde et mønster eller gøre op med dét der hidtil har begrænset dem.

Igen – blot et lille udpluk til afklaring og inspiration.

Hér kan coaching – også – gøre en forskel!

Til toppen

Hvad er kognitiv coaching ikke

Kongnitiv coaching er IKKE rådgivning og ikke terapi!

Kognitiv coaching ER hverken rådgivning (som f.eks. bankrådgivning) eller vejledning (som f.eks. studievejledning).

Kognitiv coaching er en åben rammer for udforskning af et dilemma eller en målsætning, valgt ene og alene af fokuspersonen.

Kognitiv coaching er ikke terapi

Samtaleterapi beskæftiger sig med nutid og fortid (årsagsbehandling) og benyttes, når ting i fortiden igen og igen spænder ben for dét du vil opnå. Selvfølgelig er det også fremadrettet i forhold til en ny og ønsket adfærd.

Kognitiv coaching beskæftiger sig med og er fokuseret på nutid og fremtid, og beskæftiger sig ikke med, hvad grunden til, at du endnu ikke er i mål, kan være. Det betyder ikke, at man ikke tager fortiden og erfaringer med i betragtning – men der er fokus på handling, frem mod dit mål.

Som jeg ser det, er der en helt klar skillelinje. Og det er enkelt at holde grænsen.

Finder du ud af, at der ligger noget ubevidst og blokerer, så laver vi samtaleterapi – gør der ikke, så laver vi kognitiv coaching.

Illustration af forskellen på samtaleterapi og coaching:

kognitiv coaching vs terapi

Til toppen

Coachingens placering

Nedenstående skitse, kan måske bedre illustrere hvor kognitiv coaching befinder sig i forhold til de mange andre begreber der er i spil, når det handler om personlig (og faglig) udvikling.

Coachingens placering kognitiv coaching

Med ”magtfrit” menes der, at dén der coacher, ikke har nogen relation, magt eller myndighed over for fokuspersonen. Det er den relation jeg har til mine fokuspersoner (det man kalder dem man coacher). Her kan de bare vælge en anden, hvis de synes jeg er en ”hatteæske”.

Graden af, hvor meget ”magt” den der coacher har, på den der coaches, afgør om – og om hvad – der kan coaches på.

Mens jeg, med mine fokuspersoner, frit bevæger mig mellem alle aspekter af Fokuspersonens liv – så ville det være ledelsesmæssigt u-etisk, at gøre det samme ift. en medarbejder.

Derfor kan man stille spørgsmål til, om en chef eller overordnet kan coache sine medarbejdere… og derfor mange virksomheder vælger en ekstern. Men det betyder ikke, at en veluddannet, engageret leder i, at have en coachende ledelsesstil eller i at bruge teknikkerne, når det er det rigtige at gøre.

Med ”spørgsmål” menes der, i hvor høj grad at samtalen beror på spørgsmål som redskab / teknik – frem for svar. God coaching er netop karakteriseret ved; at ”jeg har spørgsmålene – det er dig der har svarerne”.

Til toppen

Så hvorfor giver jeg dig ikke svarerne?

Din model af verdenen er den eneste der dur!

Med dét menes der, at vi hver især har vores egen ’model af verden’, skabt af arv, miljø, normer, kultur og oplevelser, successer, fejltagelser – og hvad du tænker om det…

Derfor er der ikke andre end dine løsninger der duer.

Som jeg plejer at sige til mine fokuspersoner: ”om jeg så interviewede dig i 10 timer, ville jeg aldrig vide alt, hvad du ved om dig”. Så mit råd, ville let kunne blive din undskyldning for ikke at handle…

De, jeg har på kurser i coaching, synes samstemmende at netop dét, ikke at kunne komme med gode råde og løsninger, er det sværeste ved at lære at coache. Man vil bare så gerne hjælpe…

Men sådan må det nødvendigvis være i coaching. Coaching er en ramme for en struktureret proces, frem mod fokuspersonens målsætning.

 • Som din coach kan jeg gå ved siden af dig – men ikke bære dig.
 • Jeg kan støtte dig, invitere dig til at se på sagen fra nye vinkler, og i nyt lys.
 • Jeg kan stille de ”frække spørgsmål” der rusker lidt op, skaber afklaring og erkendelse – men vejen, den skal du selv træde…

Det er faktisk derfor at coaching er så effektivt.

Det er nemlig din prioritering, din løsning, det er din strategi, din adfærd og beslutninger – og det er din succes, når du er i mål!

Til toppen

FAQ – Om Coaching

HVAD ER COACHING?

Coaching er en konkret og struktureret samtalemetode, hvor coachen gennem spørgsmål hjælper fokuspersonen (den coachede) til at reflektere, og derigennem få klarhed og motivation til at kunne handle: i forhold til – tanker, ønsker og mål.

Ofte forekomne spørgsmål om individuel coaching

Nedenfor er samlet en række af de mest almindelige spørgsmål og svar omkring individuel coaching.

HVEM KAN BRUGE COACHING

Alle personer, der ønsker at blive bedre til at klare personlige- eller faglige problemstillinger og/eller udfordringer:

 • Hvis du vil være ”styrmand” i dit eget liv
 • Hvis du selv vil vælger dit karriereforløb
 • Hvis du fortjener at finde dine mål og drømme – og at nå dem
 • Hvis du ønsker den klarhed omkring dine udfordringer
 • Hvis du mangler overskud og motivation
 • Hvis du et sted véd at du kan så meget mere, end der kommer til udtryk
 • Hvis du ikke længere vil begrænse dig selv.

Til toppen

Hvad menes med ‘fokusperson’?

Fokuspersonen er betegnelsen for den der bliver coachet. Det er dig der er i fokus.

Jeg som coach har spørgsmålene og rammen – du som fokusperson har – og kan finde – de svare, der de rigtige for netop dig.

Er coaching bare et andet ord for terapi?

Coaching er ikke rådgivning eller terapi. Terapi handler typisk om at behandle problemer, hvis årsag stammer fra fortiden – fx. barndommen. Det kan fx. være fortrængte følelser, der ligger under fx angst, depression, tvangsmæssig adfærd, etc.

Coaching er heller ikke rådgivning, fordi alle løsningerne kommer fra fokuspersonen.

Coachen hjælper med at finde dem frem, men siger ikke noget om, om den ene eller den anden løsning er bedst.

Det ved fokuspersonen typisk bedst selv – og, det er den eneste måde at tage ansvar for, at løsningen bliver ført ud i livet.

ER COACHING KUN FOR FOLK MED PROBLEMER?

Nej! Coaching hjælper med at sætte fokus på dine evner, styrker og ressourcer.

Udgangspunktet er, at du selv indeholder de styrker og strategier, de skal til, for at nå dine mål.

Til toppen

HVAD ER FORMÅLET MED COACHING

Omdrejningspunktet er at iværksætte målrettet handling, og derigennem arbejde hen mod den ønskede udvikling, på de områder, der er vigtige for dig.

Hvordan foregår coaching?

Coaching kan foregå ved møder hos coachen, i virksomheden eller via skype.

De fleste (og jeg selv) foretrække de indledende sessioner ansigt til ansigt – så kan de evt. senere coaching variere mellem personlige møder og skype-møder.

Stilles der krav til mig som fokusperson

Du skal ville en forandring og du skal ikke være påvirket af hverken alkohol eller andet. Det er yderligere en god idé at være udhvilet og have god tid til og efter en session.

Du skal som fokuspersonen være mindst 18 år. Hvis du er mellem 10 og 18 år kan coachingen sagtens foregå (se venligst ”Teenage coaching”), men det kræver dine forældres / værges samtykke.

Er det svært at gå til coaching?

Nej. Du kommer til at arbejde konstruktivt og seriøst med dig selv, med dine mål og med de begrænsninger, der har forhindret dig i at nå dem.

Tavshedspligt – hvad med den?

Jeg har fortrolighedspligt – forskellen mellem fortrolighed og tavshedspligt er, at jeg forbeholder mig ret til at kontakte relevante, hvis du vil gøre skade på dig selv eller andre.

Hos mig kan du ikke – i udgangspunktet – være anonym.

Man skal vide, at jeg i forhold til servicelovens paragraf 36 – som handler om svigt overfor børn – har pligt til at indberette til socialforvaltningen.

Hvad koster det?

Se venligst ’Priser

Hvor tit skal man komme?

Det mest almindelige er ca. en gang hver eller hver anden uge de første gange og måske hver 3-4 uge senere i forløbet. Det variere meget., og de fleste har ikke behov for et længere forløb.

Yderligere spørgsmål

Hvis du har andre spørgsmål eller vil have uddybet noget af ovenstående, så ring eller send mig en mail. Det er naturligvis helt uforpligtende.

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge