Kurser og uddannelser

Herunder er de kurser, foredrag og uddannelser jeg selv udbyder pt. (Listen er ikke uddybende).

Kurserne udbydes løbende hen over året. Se dato i kalenderen her på Tville.dk eller under ’Begivenheder’ på Facebooksiden: Tville.dk – eller kursets respektive Facebookside – Link nederst på siden.

Som underviser siges jeg at være vidende og underholdende. Jeg er nok gladest for, at kursisterne skriver, at de føler sig set, oplever undervisningen som engageret og af faglig høj standard.

PS! Kontakt mig endelig, hvis du eller din virksomhed / organisation, har et ønske og foredrag / kursus / workshop, og det endnu ikke er slået op på kalenderen.

Kurser & Uddannelser

Virksomheder og organisationer

Både foredrag, oplæg, kurser og supervision henvender sig til såvel virksomheder, organisationer, interessegrupper og foreninger.

I hvert tilfælde målrettes foredraget / oplægget, så det matcher målgruppe og sammenhænge.

Antallet af deltager kan variere, fra 20 – 600. For priser og bookning bedes I kontakte mig kontakt@tville.dk

Kurser

Positiv Psykologi I – Lykke sat på formel

 • Forløb over 4 x 3 t

Du vil få en grundlæggende viden om begrebet ‘Positiv psykologi’ og en værktøjskasse med redskaber til at håndtere stress og livets udsving.

Du vil lære teknikker og metoder til at fastholde en god egen-tilstand i hverdag og arbejdsliv.

Vi arbejder med:

 • din personlige målsætning
 • evnen til at fastholde motivation
 • at kunne passe på sig selv og sine
 • at kunne håndtere personlige udfordringer
 • at kunne stå fast – og op – for sig selv
 • dybtliggende overbevisninger
 • selvværd og selvtillid

Vi tager afsæt i metoder, teknikker og redskaber til ovenstående; bl.a. fra Mindfulness, Stress(op)løsning, Selvværdspsykologi, Signaturstyrker, NLP, Kognitive redskaber og psykologien.

Positiv Psykologi II – Lykke sat på formel

 • Forløb over 4 x 3 t

Vi arbejder med egen-tilstand og resiliens (robustheden) ved hjælp af teorien og praktiske redskaber fra Positiv Psykologi.

Forudsætter deltagelse i ’Positiv Psykologi I’.

Mindful De-stress – Slip stress og forebyg at den kommer igen

 • Forløb over 6 x 2 t

Forløbet bruger redskaber fra Positiv psykologi, Mindfulness og den nyeste stressforskning.

Du vil få indsigt i egne overbevisninger og mønstre, så du kan vælge at forstærke de som støtter dig og nedtone de som begrænser.

Guidede meditationer, åndedrætstræning og øvelser indgår. Påregn 20 minutters daglig mindfulness i den periode forløbet vare.

Begrænset antal pladser.

Speaker Spirer – Bliv en selvsikker og givende foredragsholder

 • Forløb 4 x 6 t (2 x lør-søn kl. 09.00-15.00)

Forløbet er for dig der:

 • Har noget på hjertet og gerne vil være foredragsholder
 • Har et studie eller job, der kræver fremlægninger for større grupper
 • Har en drøm om at undervise på egne hold, som aftenskole underviser eller i eget regi
 • Mangler redskaber til at fange publikums opmærksomhed
 • Vil lære hvordan du bygger: et foredrag / en præsentation / en undervisning, op
 • Er nervøs for at stå foran en gruppe / en sal; Sig farvel til sceneskrækken
 • Vil kunne lave videoer med mobil, gå Facebook live og lave Instagram storries / live

Forløbet er en kombination af undervisning og praktiske øvelser.

Sidste weekend arbejder du med netop din præsentation / dit foredrag / kursus (uddrag).

Der afsluttes med fremlægning for holdet / publikum.

Begrænset antal pladser.

Slip eksamensangst – Gå til eksamen som du fortjener

 • Forløb 4 x 3 t (Lørdag eftermiddag)

Eksamens-, præstations- og præsentations-angst er tre sider af samme sag. Men eksamensnervøsitet er ikke det samme som eksamensangst.

Det skader ikke præstationen at være lidt nervøs og have sommerfugle i maven, det skærper den måske endda ved at øge fokus.

Eksamens-, præstations-. eller præsentationsangst er derimod ødelæggende for en præstation til eksamen eller ved et mødeoplæg.

Det er altid muligt at lære at håndterer eksamens-/ prøve-/ fremlæggelses situationen – meget – bedre. Vi arbejder med effektive teknikker og du bliver klædt på med redskaber til at klare dig her og nu, men også til fremtiden.

Teen spirit – Selvværd og Selvværd

 • Forløb 4 x 4 t. (lørdag formiddag)

De færreste kender forskel på hvad der er selvværd og hvad der er selvtillid. Det er også et udbredt ønske at få et større selvværd. For det koster på relationerne, ungdomslivet og selvsynet, at have et lavt selvværd – også kaldet; mindreværdsfølelse.

Du vil gennem undervisning og øvelser, arbejde med din selvfølelse, dit selvværd og din selvtillid.

Der arbejdes med respekt for den enkeltes grænser og med at tilegne sig en række effektive redskaber til brug i relation til andre, til at give slip, sige pyt og til at stå fast – og op – for sig selv.

Begrænset antal pladser.

Uddannelser

Kognitiv Mentor Uddannelse

 • 16 Undervisningsdage (9-16) – Hold A: 8 weekender / Hold B: 8 x 2 hverdage

Uddannelsen til Kognitiv Mentor bygger på viden om, at skal du hjælpe et menneske med udfordringer, så skal du ud over teori, redskaber, viden og øvelse – også have sat ting ”på plads” i dig selv.

Derfor er alle værktøjer og teorier, også redskaber til at finpudse din egentilstand og faglighed, med afsæt i dit job / tidligere erfaringer.

Uddannelsen har – i al beskedenhed – været en stor succes. Hidtil har uddannelsen kun været udbudt til ledige med dagpengeret; og vi har pt over 61% i job, inden for kort tid efter forløbet. Vi har – Lise Corbitz og Tville Tvilling – længe haft et stort ønske om at udbyde forløbet for dig der ønsker et jobskifte og/eller vil opkvalificeres.

Læs feedback og evalueringer under beskrivelsen.

Temaer på Kognitiv Mentoruddannelse:

 • Kognitiv forståelse og metode: Du får indsigter og redskaber til at støtte Mentee i at forandre sin model af verden, så den bliver mindre begrænsende og undertrykkende og mere mentalt understøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.
 • Match og typeforståelse: Mentee’s er forskellige og det kræver at du har stor forståelse for hvem du er og hvordan du interagerer med andre mennesker. Vi gennemgår Jungs opfattelse af arketyper.
 • Magt, roller og relationer: Forstå din rolle. Når du arbejder som mentor, er du ofte et mellemled mellem det offentlige og mentee. Samtidig er du den, der har til opgave om at opnå progression (udvikling). Den rolle gør, at du ikke kan være neutral. Du har en mission ift. mentee. Vi arbejder med det indbyggede dilemma.
 • Kommunikation: Vi arbejder med opfattelsesmønstrer, og med de unikke filtrer i vores kommunikation, der skaber vores individuelle model af verdenen.
 • AI – Appreciative Inquriry: Den anerkendende tilgang som teori og metode til motivation.
 • Mentorkarrusellen: Et styringsværktøj til dig som Mentor med henblik på valg af metoder, til mentee’s udvikling og progression.
 • Empowerment: Mentors hovedformål er, at Mentee skal opnå, at “kunne selv”. Mentors opgave er, at få Mentee til at mobiliserer egne ressourcer og give modet til at rykke sig.
 • Værdier – Afklaring og forståelse for værdi-hierarkier. Værdier er grundlaget for mentee drivkraft/motivation. Redskaber til at afklare mentee’s værdisæt og skabe bevidsthed hos mentee.
 • Spilleregler og egenomsorg: At kunne sætte rammen. Vi ser på værktøjer til grænsesætning og egenomsorg. Ligeledes på supervisionsbegrebet.
 • Mestringsstrategier: Indsigt i de mestringsstrategier, der kan være i spil hos mentee samt redskaber til at støtte mentee, til at udvikle for mentee, sunde strategier til at klare livets udfordringer.
 • Coping strategier og Nudging: Værktøjer til at udvikle mentee’s evne til at håndtere dét, der udfordre mentee og de barrierer, der står i vejen for mentee.
 • I nogle situationer har Mentee brug for “et skub”, til selv at agerer. I andre tilfælde er det vigtigt at Mentee selv reflekterer og handler.
 • Coachingteknikker: Coaching er et genialt redskab til at skabe indsigt og refleksion. Vi træner spørgeteknik og coaching stilladser. Vi anvender den kognitive samtaleteknik; Appreciative Inquriry.
 • Diagnoser og mentoring: Få viden om, og forståelse for; psykiatriske diagnoser og medfølgende adfærdsmønstre – så du bliver bedst i stand til at skabe progression for mentee.
 • Rehabilitering og Recovery: Du får viden om begreberne og hvad der kan fremme recoveryprocessen for sindslidende, hen mod et liv der giver mening og mål med livet.
 • Status-, og progressionsrapporter: Når du arbejder som Mentor i en kommune, skal du kunne dokumentere progression. Disse rapporter skal være opbygget systematisk og objektivt. En svær men værdsat disciplin hos arbejdsgiverne.
 • Lovgivning: Du skal kende basal lovgivning med relevans for mentorfaget.
 • Træning i kognitiv samtaleteknik

Feedback på Kognitiv Mentor fra Hold 1 – 7

Winnie skriver:

I har givet mig stor indsigt i en svær verden.

Rykket mig fagligt fra midten af en lidt uoverskuelig vej ud til begge sider af vejkanten så nu har en stor vide i en, for nogen, meget mudret grøft.

Personligt er jeg rykket, som min mand siger, med 180 i timen til noget der ikke kan slå mig af pinden lige så hurtigt som før. Kan se meget mere positivt hurtigere end før.

I får 5 * af mig.

Lars skriver:

Kognitiv Mentor uddannelsen har været en rigtig positiv oplevelse.

Spændende undervisning præsenteret af kompetente undervisere – og så endda på en sjov, rar og inspirerende måde.

Jeg har fået et rigtig godt indblik i ”den verden”, som jeg helt sikkert vil kunne drage nytte af, i min kommende dagligdag som kørelærer.

Een skriver:

Det har været en faglig oplevelse at være med på hold Kognitiv Mentor at gå i positiv psykolog for at hjælpe og støtte borgere.

Jeg vil bruge det i fag og også i dagligdagen. Mega Oplevelse!

Tusind tak for denne gang.

Benjamin skriver:

Tusind tak for en berigende rejse i det Kognitive univers J

Jeg må erkende at i begge 2 er super gode til at formidle jeres læring på en god måde, hvor man føler sig tryg ved det lærte, da i formår at favne alle kursister og derved skabe en helt unik ramme for læring!

Tusind tak og ALT godt fremover!

Charlotte skriver:

Kognitiv Mentor 1 forløbet har givet mig en masse gode værktøjer, både som selvudvikling og til videre jobs.

Jeg føler mig klædt rigtig godt på, til at varetage en stilling som mentor eller vejleder.

Vi har været omkring diagnoser og lovgivning, som har givet mig en bedre forståelse for hvor forskelligt mennesker skal behandles (håndteres) i et forløb.

Underviserne har været fantastiske.

I har utrolig meget erfaring og er gode til at byde ind med både personlige og faglige erfaringer.

Dette forløb haf bestyrket mig i, at jeg skal arbejde indenfor mentorfaget. Jeg vil rigtig gerne arbejde med misbrugere, mennesker som skal ud af kriminalitet, vold og mere i den dur.

Stine skriver:

Efter et 6 uger langt kursusforløb, med rigtig dygtige og søde undervisere, kan jeg konstatere at jeg har lært utrolig meget.

Jeg har fået en meget større forståelse for andre menneskers ”model af verden”, og jeg har lært rigtig meget om mig selv.

Det har givet mig stor glæde, og det har været en fornøjelse at være sammen med de andre kursister og jer undervisere.

Jeg synes at jeg har udviklet mig som person, og det har for mig været 6 rigtig gode uger. Jeg kommer til at savne at møde til undervisning.

Jeg kan kun anbefale det!

Simone skriver:

På dette kursus udvikler man sig rigtig meget og bliver bevidst om hvem man er og hvilke svagheder og styrker man besidder.

Man bliver rustet godt til at hjælpe andre og får en masse værktøjer med sig på vejen.

I er nogle dygtige undervisere, som er gode til at formidle og give ud af jeres erfaring.

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med børn indenfor mentorfaget eller støtte/kontaktperson.

Birthe skriver:

At have deltaget og bestået Kognitiv Mentor kursus har været ubeskrivelig lærerigt, berigende og givende.

Jeg har fået en god indsigt i mentorrollen, samt relevante værktøjer, redskaber og teorier til at kunne optimalt hjælpe, støtte og guide kommende mentee’s.

Det er svært at forestille sig at kunne påtage sig en mentorrolle – uden først at have deltaget i dette kursus. Den viden og læring, som kurset har givet mig, vil komme til stor gavn i mit virke som socialrådgiver. En bonus var så en lønforhøjelse efter deltagelse og bestået kursus!

Susan skriver:

God varieret undervisning. Godt med meget gruppearbejde både to og to plus større grupper. Introduktion af rigtig mange brugbare redskaber. Test og fokus på selvindsigt giver rigtig god mening, når vi skal arbejde med mennesker.

Læringspunkter fra udsendelser ville give god mening for mig, lidt mere af det.

Lidt mindre fokus på diagnoser. Gerne lidt flere cases dagene op til eksamen.

Jane skriver:

Forløbet har givet mig en større indsigt i både min egen, men også andres adfærd og handlemønstre. Redskaber til at hjælpe mennesker i nød. Indsigt i den psykologiske verden og de kampe der bliver kæmpet.

Min uddannelse skal jeg bruge til at leve drømmen ud, hvor jeg kan hjælpe børn der har det svært. Hertil skal min hund være et stort aktiv!

Fremtid: Mentor med snude.

Miriam skriver:

Jeg synes jeres kursus har været meget interessant. Jeg har lært en masse redskaber, modeller og teorier om den Kognitive terapi/social interaktion.
Mappen var fyldt med gode og brugbare tekster, der supplerede undervisningen godt.

Vi har set en masse spændende tv-udsendelser, som også har været med til at belyse mentor faget. Men der var også nogle af udsendelserne, jeg synes var mindre relevante. Det ville også have været rart at tage flere af udsendelserne med i undervisningen, altså at få dem inddraget og diskuteret i klassen.

Jeg var glad for at vi fik mulighed for at have om forskellige diagnoser og øve proforma med fremlæggelse.

Lise og Tville, i er mega dygtige undervisere, i har så meget energi, i har styr på jeres stof og det skaber en ro for mig, når jeg har tiltro til mine undervisere.

I har været meget motiverende og jeg har nydt de 5 uger jeg har haft med jer.

Jeg kan ”kun” anbefale jeres kursus til andre, da det for mig, både har været selvudviklende samt givet mig nogle færdigheder til arbejdsmarkedet.

Käte skriver:

Jeg har fået værktøjer og redskaber til at jeg nu ved, at jeg vil kunne arbejde som mentor.

Vi har haft rigtig meget case arbejde, hvor vi i grupper og alene, har skulle lægge en plan for mentee, og gøre os overvejelser om hvad vi først ville lægge vægt på, der skal arbejdes med.

Det har været meget givtigt at vi har talt om vores cases i plenum efterfølgende.

Vi har haft virkelig gode undervisere som ved hvad de taler om og som har hele dem med i undervisningen. Fantastisk energi. Jeg har udviklet mig igennem de 6 uger – på en fantastisk positiv måde.

Dette modul rykker så meget på alle elementer i en.

Det har været fantastisk at have undervisning i diagnoser, da jeg er blevet klogere på hvordan mennesket i deres diagnoser agere og reagere.

Det har været seriøst fra start til slut og misser man ud på en enkelt dag, kan man læse op, men man mangler alligevel undervisningen og alle guldkornene der bliver sagt og sparring med studerende

Jeg håber på at jeg med denne mentor uddannelse får arbejde i børn og unge regi, da jeg gerne vil ud og arbejde med unge mennesker.

Een skriver:

Lise og Tville har suppleret hinanden godt. Dejligt afvekslende med to forskellige undervisningsformer.

Jeg har været meget glad for at være på kurset, og jeg har klart mod på at arbejde som mentor og glæder mig til 2´eren.

I er super dygtige, og det skinner igennem.

Een skriver:

Rigtig godt kursus med mange spændende emner undervejs. Dage med dybdegående emner var meget værdifulde.

Jeres erhvervserfaring var et ekstra godt input til forståelse og overbevisning, om de ting der virkelig kan lykkes med vedholdenhed.

Alle slides har været til stor nytte for mig. De er gode til at skrive noter på i undervisningen. Træning med faktuelle cases var alletiders. Specielt i gruppearbejde hvor vi argumenterede for vores valg.

Tak for god stemning!

Certificeret Achiveability Coach

 • Uddannelsesforløb: 6 weekender 09.00 – 15.30

”Achievability” er et andet ord for ’muligheder’ og ’at kunne opnå’. Det er dybest set dét den gode coaching hjælper fokuspersonen til; ”at begynde på” eller ”at holde op med”. Men det er ikke nok at kunne teknikkerne. Jeg mener, at det er helt afgørende for dybden og effekten af coaching, at en coach forstår, hvad det er for mekanismer der ligger under psykologisk og teoretisk.

En coach skal ubesværet kunne gribe til det rigtige redskab til den rigtige situation, skal kunne holde strukturen uden at være slave af den.

Coachen skal kunne langt mere end at stille spørgsmål efter et fastlagt skema og bruge trinvise teknikker. Trinvise teknikker er fine til at øve med, men her går vi bag om og ned under. Du vil lære at prioritere dine skridt, være tro mod din intuition og at fastholde din egentilstand mens du jonglere med redskaberne.

Vadum Dahl beskriver det således: ”Lige så lidt som vi bliver gode kokke af at kunne diverse kogebøger udenad, bliver vi gode coaches af blot at kunne et vist antal færdige teknikker.

En god kok ved noget om næring, kombinationen af forskellige madvarer, om sammensætningen af smag og konsistens og om det visuelle aspekt af anretningen. På samme måde kan en coach, som virkelig forstår, hvad det er for processer der foregår, når vi udvikler os og udfolder vores potentiale, coache på en måde, som tilgodeser klienternes behov og temperament.

Det er, hvad jeg kalder for dynamisk coaching”.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig denne definition. Og det vil være min målsætning at invitere dig på den faglige- og personlige rejse, der gør dig til en coach der skaber ”achievability” hos din klient:

Evnen til at se sine muligheder, mod til at turde bryde det fastholdende mønster, motivation til at skabe den forandring der skal til – og nå sit mål.

Jeg certificerer ud fra ICC’s rammer og med afsæt i min NLP International Træner uddannelse samt mine 20 års erfaring som Terapeut, Kognitiv Coach, NLP Master og psykoterapeut, PD fra DPU og 25 års undervisningserfaring.

Certificeret Achiveability Master Coach

 • Uddannelsesforløb: 5 weekender 09.00 – 15.30

Overbygning for de, der vil være professionel coach.

Ud over at lære dybere teknikker og opøve rutine, ser vi også på markedsføring- og synlighed, samt kliniketablering, herunder regnskab.

Foredrag og Workshops

Hold øje med Tville.dk’s kalender og Facebookside, for oplysning om foredrag og workshops.

Kursusstedet Vestergade 10 Baghuset

Jeg har lyse og hyggelige lokaler i Køge Centrum. Her holder jeg mine kurser, uddannelser, workshops og foredrag. Jeg elsker lokalerne, mit klientrum og ikke mindst den hyggelige gård, som dels danner rammen, men også giver mulighed for pauser og gruppearbejde udendørs.

Vestergade 10 baghuset ligger i Køges idylliske gamle centrum. Med Lovparken, 3 minutter væk, er der rigeligt rum for walk & talk, øvelser mv. Køge Ås kan man nå på 10 minutter – til fods.

Jeg lejer Vestergade 10 Baghuset ud, til rimelige priser.

Der er stor entre, 65m2 lys sal, Te-køkken med opvaskemaskine, gang og toilet.

Vestergade 10 Baghuset, egner sig glimrende til foredrag (op til 60 personer), kurser, workshops (op til 20), teammøder og Qi-gong, Yoga, Mindfulness mv.

Læs mere om Vestergade 10 Baghuset Køge C her

Andre arrangementer i V10

De er flere der udbyder kurser, workshops og foredrag i Vestergade 10 Baghuset, da jeg lejer mine skønne lokaler ud.

Du kan holde dig ajour på Facebooksiden: Vestergade 10 Baghuset.

LEJ V10!

Hvis du har et arrangement, der falder inden for rammerne, så tjek muligheder og rammer på menupunktet: Vestergade 10 Baghuset.

Link

Tville.dk på Facebook her

Vestergade 10 Baghuset på Facebook her

Den Kognitive Mentor Uddannelse på Facebook her

FLOW in YOU – Livsstilsforløb på Facebook her

FLOW In YOU – Lavt stofskifte og vægttab på Facebook her

Slip eksamensangsten på Facebook her – Bliv fri for begrænsningerne.

Triocon på Facebook her. Triocon www.triocon.dk – Hvis du er ledig. kursusudbud.

Tville.dk Kalender her

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen. Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Med kærlig hilsen

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge