Behandling af alkoholmisbrug

Drikker du for meget?
Eller er du medafhængig eller barn i en familie med alkoholmisbrug?

Oftest er det omgivelserne der gør os opmærksom på, at vi ikke har et naturligt forhold til alkohol. Det kan være ægtefællen, børnene, kollegaen eller den gode ven. Lige så ofte besvares det med en forurettet benægtelse.

Desværre er man som misbruger, ofte den sidste til at erkende problemet, og dets omfang, hvilket kan koste både job og gode relationer.

Der er mere end én problemstilling i en familie med alkoholproblemer: der er den alkoholiserede, der er medmisbrugeren (den voksne: kæreste / ægtefælle / forældre) og der er de medmisbrugte (evt. børn).

Alkoholmisbrug / Medafhængighed

Alkoholiker

Du er nået til en vis form for erkendelse, hvis du sidder og læser dette.
Hvis du har et for højt alkoholforbrug og selv ønsker at nedsætte det – så er der én indgangsvinkel til at kvitte alkoholen.

Hvis du har fået sat stolen for døren af ægtefælle / kæreste / arbejde, så er indgangsvinklen en anden. Men i begge tilfælde er det muligt at ændre alkoholadfærd ved alkoholmisbrug.

Alkoholisme

Når et familiemedlem drikker for meget nedbryder det gradvist – og måske ubevidst – familiens sunde struktur. Der udvikles en række tilpassede mønstre i familien.

Mange af dem vil tage udspring i, at pårørende til den afhængige i stigende grad plages af skyld og skam, af løgne og fortielser. Til sidst er familiens samliv så kvæstet at familiens medlemmer er låst fast i de roller, de er blevet tvunget til at træde ind i.

Man har tidligere defineret alkoholisme som en sygdom, men det gør man ikke mere. Der er dog visse adfærdsmønstre som går igen hos alkoholikere. Bl. a.:

 • Stærk trang til alkohol.
 • Problemer med at styre indtagelsen af alkohol (kontroltab)
 • Abstinenssymptomer
 • Toleranceudvikling. Der skal mere alkohol til før det virker
 • Alkohol optager mere og mere af din tid
 • Du drikker for meget, selv om du ved det skader dit helbred
 • Du benægter at der er et problem

Hvis du kan genkende noget af dette, er det på tide at overveje situationen.

Der er ingen grund til at være flov, snarere ærgerlig over at det kunne ske for dig.

Hvis det er en trøst så er mindst 200.000 danskere havnet i samme situation med alkoholmisbrug. Men du er nødt til at søge hjælp, hvis du vil bevare livskvaliteten for dig selv og dine nærmeste.

Som Ole Michelsen (vært på det hedengange film-program Bogart) 
skriver i sin anbefalelsesværdige bog” Den dansende dæmon”:

– “Til at begynde med er rusen behagelig. Man slipper for en 
stund for at tænke på de konflikter man tumler med. Fejlen er, 
at man ikke får bearbejdet problemerne. 

De hober sig op, og der skal mere og mere alkohol til 
– efterhånden hver dag, og så er spillet kørende. 

Man kommer ind i en ond cirkel som er utrolig svær at bryde. 
Det ligger i alkoholismes natur at man sidder fast i 
et drikkemønster. 

Man benægter problemet overfor sig selv og andre.”

Den Dansende Dæmon, Ole Michelsen

Der er ingen grund til at hengive sig til spekulationer om hvorvidt alkoholisme skyldes arvelige, sociale eller biologiske faktorer.

Det vigtigste er, at man reagerer og får hjælp til at komme videre.

Behandling

Du skal være indstillet på at indgå i nogle meget faste rammer. Jeg ved godt, at disse kan virke hårdt sat op – men al erfaring og forskning viser, at det er nødvendigt.

 • Du skal komme med faste aftalte mellemrum.
 • Du skal overholde aftalerne punktligt.
 • Du skal være indstillet på at kigge på årsager og være åben overfor at arbejde med dig selv.
 • Du skal møde upåvirket af alkohol eller andet. Jeg anbefaler at du indleder en antabusbehandling som støtte.Antabus kan ikke stå alene. Antabus fjerner ikke trangen – men kan være din sikkerhed for, at du ikke giver efter i et svagt øjeblik.
  Hvis du har et problem med at tage antabus, så kan jeg ikke tage dig i behandling. Der er min overbevisning, at du så næppe er motiveret nok for at ville en forandring.

Ovenstående er et absolut krav. Overholder du dem ikke, så afbrydes behandlingen af problemet med alkoholmisbrug.
Der er ingen grund til at du spilder din tid og penge.

Der er behandlere der ikke tager dette forbehold ved alkoholmisbrug, så jeg anbefaler dig at kontakter en af disse. Du læser dette, så lad ikke mit forbehold stoppe dig.
Facts om b.la. antabus:

Link

Sites jeg er stødt på, som forklare hvad det handler om. Jeg kender ikke nærmere til stederne:

Medmisbruger – en overset udfordring

Medmisbruger er måske et provokerende udtryk for dig, der egentlig ser dig selv som dén (eneste) der forstår, kan redde og kan tage sig af alkoholmisbrugeren.

Men det er du, og siden du læser dette, er du på et eller andet plan, klar over det. Jeg håber du læser videre og tager kontakt. Se gerne de link jeg har indsat nedenfor.

I nogle sammenhænge kaldes medmisbrugeren mere diplomatisk for “en medafhængig”. Når jeg vælger den anden benævnelse, er det på grund af to forhold:

 • Fordi tidligere medmisbrugere fortæller, at det er “den tilpas provokerende betegnelse der får deres øjne op for alvoren i situationen”, for de serikke deres alkoholiserede pårørende som en misbruger, hvilket kan være dét, der har spærret for, at de kunne tage en konsekvens.
 • Fordi udtrykket anerkender, at du som medmisbruger er hviklet ind i et spil, hvor det næsten er umuligt at komme fri, uden udefrakommende hjælp.

Medmisbrugere

Pårørende, både ægtefælle/kæreste og større børn, bliver det man kalder medmisbrugere, hvis alkoholmisbruget står på over længere tid.

Med udtrykket menes, at den elskedes alkoholproblem, får lov at styre og påvirke (læs nedbryde) deres adfærd, liv, selvsyn og familiens måde at forholde sig til hinanden på.

De medmisbrugte – børn i den alkoholramte familie er et kapitel for sig. Læs mere nedenfor.

Tegn på misbrug

Det kan være vanskeligt at opfange de første signaler, på dét der udviklede sig til et alkoholmisbrug. Men typiske tegn har været:

 • Han/hun søger oftere selskab, hvor alkohol er en del af samværet.
  • Bruger mere og mere tid på de venner som drikker rigeligt.
 • Bruger alkohol som hygge og afslapning.
  • Finder på anledninger til at åbne en flaske eller to.
 • Søvnløshed
 • Rastløshed
 • Manglende evne til at slappe af
 • Evt. angst
 • Problemet er en kendsgerning:
 • Drikker alene og i smug
 • Humørsyg – svinger voldsomt og pludseligt
 • Melder sig ofte syg
 • Liver meget op til fester
 • Lægger bunden inden en fest
 • Lyver – kan se dig lige i øjnene og lyve
 • Fortsætter festen dagen efter – Tør ikke rigtigt blive ædru igen.
 • Tømmer skabet hvis I har noget stående
 • Forandrer sig – er 2 personer
 • Isolerer sig

Hvornår er man medmisbruger? 

At være medmisbruger, bliver du, hvis én eller flere i din familie har et misbrugsproblem. Det kan være far/ mor/ søster/ bror/ kæreste.

At være medmisbruger gør, at misbrugeren ”bruger” dig uden du ved det
– og i mange tilfælde uden en bevidst tanke af den alkoholiserede.

Et af de sikre tegn på medmisbrug er, når du forsøger at skjule problemet…

Det er vigtigt at vide, at så længe du ”hjælper” den alkoholiserede, så er du medmisbruger. For så længe du hjælper den alkoholiserede, så fastholdess denne faktisk i sit misbrug, for misbrugeren har brug for at der er ”nogen” i hans/hendes nærhed, ellers kan vedkommende ikke fungerer.

I føler jer afhængige af hinanden og tror det er ægte kærlighed der binder jer sammen, men medmisbrugeren ligger under for misbrugerens luner og uden at tænke nærmere over det er du pludselig styret af en række højst uheldige og nebrydende følelsesmæssige mekanismer.

Mekanismer, der alle tager udgangspunkt i, at alle medmisbrugere tror, at (kun) netop dé kan redde den alkoholiserede. At kun netop dé kan forstå situationen i sin helhed etc.

– Og jo, det er dig der kan redde den alkoholafhængige – hvis du har mod til at sætte vedkommende stolen for døren og forlange at vedkommende går i behandling – og hvis du står fast!

Det er oftest nødvendigt med terapeutisk hjælp til at finde kræfter til at kunne træffe og holde sig til den beslutning. Det er hér jeg som terapeut kan komme ind i billedet.

Behandling

Konsekvenser af medmisbrug

At elske en alkoholiker har store konsekvenser for både dig selv og evt. børn. Mekanismerne som medmisbruger betyder, at du på et tidspunkt helt mister din situationsfornemmelse og ganske langsomt bliver indfanget i et usynligt net af mindreværd, manipulation, fortielse og løgne.

Du sætter dig selv til side, du føler dig ikke accepteret og respekteret, hverken af den alkoholiserede eller omgivelserne.

Følelsen af at blive misforstået af omgivelserne, den forurettede følelse af at nogle vil blande sig eller påstår at ikke alt er som det skal værre, tager du som kritik: ingen forstår dig og din indsats.

Du kan ikke selv se, at du bliver manipuleret, du undskylder misbrugeren og du undskylder dig selv. Isolation, nedbrudt selvværd og mindre selvtillid gør dig nemmere og nemmere at manipulerer – og så er den onde sorte spiral sat i gang.

Det er denne spiral der skal stoppes op og vendes.

Skal du virkelig svigte? 

Nej! – men at lade det fortsætte ER at svigte. Du skal søge hjælp.

Som samtaleterapeut kan jeg støtte dig i den proces.

Ved den første samtale ser vi på, om der skal et stærkere beredskab til. Der findes centre med specialister der både forstår problemstillingerne og har årelang erfaring med at hjælpe både den alkoholiserede og de pårørende tilbage til en værdig og sund tilværelse.

Det er selvsagt dig der træffer dette valg. Og du skal vide, at jeg har fortrolighedspligt.

“- Du vil aldrig kunne få bare én sandhed ud af en alkoholiker. 
Han/hun er så godt i forsvar at du mister grebet om dig selv. 

– Dine tanker bliver tvivlsomme og du stoler ikke længere på dig 
selv, og tankemønstre som ”ja, jeg kan måske godt se at 
han/hun har måske ret” finder indpas og derved tværer du 
ganske langsomt dig selv ud. 

– Du mister dig selv. Det bliver dig som har et alkoholproblem 
– også selv om du overhovedet ikke drikker. 

– Du tror du hjælper ham/hende, prøver hele tiden at være den 
forstående, dén der er der. Men: Du er hjælperen til 
vedkommendes misbrug. For du lukker øjnene.

Derved svigter 
du ham/hende, dig selv og i dén grad de evt. børn, 
der er fuldstændigt uskyldige og som er hjælpeløse vidner 
til og ofre for – familiens kolaps”.

En ædru alkoholikers dagbog

De medmisbrugte – børn i familier med alkoholmisbrug

At være medmisbrugt er du, hvis du er vokset op i en svært alkoholiseret familie. Begrebet medmisbrugt skal indikere at: 

 • Du har som barn i en alkoholiseret familie, absolut ingen skyld – selv om du føler dig skamfuld!
 • Du har som barn i en alkoholiseret familie, absolut intet ansvar – selv om du har gjort alt for at skjule problemet!
 • Du har som barn fra en alkoholiseret familie, absolut krav på at få sat din opvækst ind i nye rammer og på plads, så du kan trække vejret frit og udvikle dig som den individuelle og stærke person du er eller kan blive.

Manglende fokus på misbrugeres børn

Der er langtfra nok fokus på at et alkoholmisbrug påvirker alle i familien.

Hvis et barn er vokset op i et alkoholiseret hjem, er det et af mere end 60.000 danske børn. Forskning antyder at yderligere 200.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer.

Men misbrug af rusmidler i familien er så stort et tabuemne, at det er meget svært at se problemet før det er så voldsomt at der allerede er sket store sociale skader

Som barn skammer man sig over forælderen / forældrene og gør alt for at undgå, at fars eller mors misbrug bliver kendt.

Som medmisbrugt har barnet været mester i at glide af, når voksne (f.eks. en bekymret lærer) trods alt prøver at spørge ind. Næsten alle børn klappe i. De er 100% loyale overfor forældrene – og de fleste forældre kan klare, at komme upåvirkede til møder i skolen, og spille rollen som gode forældre.

Også overfor kammeraterne skjuler medmisbrugte børn problemerne. De undgår at knytte sig for tæt til andre, undgår at inviterer nogen hjem – for man ved jo aldrig hvad der vil møde én og beslutter, at ”hellere virke sær og være en enspænder, end afsløres som noget så foragteligt som barn af en alkoholmisbruger”…

Facts

Familien med alkoholmisbrug fungerer som en lille, lukket enhed, hvor enhver skjuler sandheden om misbruget overfor alle udenforstående. Alle holder hånden over misbrugeren, som til gengæld ofte svarer, med aggression og vold. Livet i disse familier er et helvede for børnene, men de sidder fast i det.

 • Børn som vokser op i misbrugsfamilier har betydeligt vanskeligere opvækstbetingelser, end børn som vokser op i hjem uden misbrug.
 • Udover selve alkoholproblemerne bliver flere børn udsat for vold, mange flere af disse børn bliver udsat for seksuelt misbrug af et familiemedlem eller en ”drukven”.
 • Hvert 3. barn oplever selvmordsadfærd hos forældre med alkoholmisbrug.
 • Hver 3. barn får en psykisk lidelse som depression, angst og lignende.
 • Hver 3. barn har/har haft egne misbrugsproblemer (lightergas / lim / euforiserende stoffer / alkohol).
 • Næsten hvert 2. barn får selv misbrugsproblemer som voksent.
 • Risikoen for selvmordsforsøg er 2½ gange større end for deres jævnaldrende som vokser op i almindelige familier.

Man kunne fristes til at tro, at børn som vokser op i misbrugsfamilier, udvikler sig til at blive stærke personligheder. Det gør mange af dem også, men undervejs under opvæksten oplever de sig som svage. Selvtilliden er i bund.

Behandling

Som medmisbrugt er du nødt til at blive mønsterbrydere i forhold til din familie, men det er en ufattelig lang og vanskelig proces, hvis man står helt alene.

Her kan en terapeut være en stor hjælp. Der er ting der skal sættes på plads, der er ressourcer der skal genfindes og uvikles og det kan lade sig gøre!

Læs den

Jeg anbefaler stærkt bogen ”Voksne børn af alkoholikere” hvis du er dér, hvor du har brug for at få sat din opvækst i relief og komme videre. Bogen er også god for de, hvis partner har haft en opvækst i et alkoholiseret miljø.

Fra bogen:

At vokse op i et hjem med en mor eller en far, der er alkoholiker, har for et barn nogle negative virkninger, der følger det langt op i voksenlivet. Ved at udsættes for alkoholikerens adfærd udvikler barnet selv nogle følelsesmæssige lidelser, der ikke ændrer sig med tiden, medmindre det bevidst gør noget ved dem.

Den amerikanske doktor i psykologi, Janet G. Woititz, viser i denne bog, at voksne børn af alkoholikere bl.a. har følgende træk til fælles:

Voksne børn af alkoholikere:

 • gætter sig til, hvad normal adfærd er.
 • har vanskeligt ved at gennemføre et projekt.
 • lyver, når det ville være lige så nemt at sige sandheden.
 • udøver nådesløs selvkritik.
 • har svært ved at more sig.
 • tager sig selv meget højtideligt.
 • har problemer med nære forhold.
 • overreagerer på forandringer, som de ikke har kontrol over.
 • søger konstant billigelse og bekræftelse.
 • føler sædvanligvis, at de er forskellige fra andre mennesker.

Janet G. Woititz analyserer baggrunden for disse og andre fællestræk og fortæller, hvordan voksne børn af forældre med alkoholmisbrug kan arbejde med sig selv i de enkelte situationer, så de ændrer deres indgroede, livshæmmende adfærd.

Data på bogen: Janet G. Woititz. ”VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE”, Originaltitel: Adult Children of Alcoholics. ISBN 13: 978-87-418-8936-8 / ISBN 10: 87-418-8936-3.

Oplysende links og rådgivning

Efterfølgende links er til sider, som jeg dels selv har fundet oplysende, dels har fået gode tilbagemeldinger på: Fra klienter der enten har været ude af stand til at styre deres alkoholforbrug eller som har været medmisbruger eller er børn af misbrugere.

 • Forening der virkelig gør en forskel https://tuba.dk/
 • Forening for børn af alkoholikere; http://www.aca-danmark.dk/
 • En meget varm, oplysende og uformel side, lavet af ‘De Frivilliges Netværk mod Misbrug’ som består af Blå Kors Danmark, KFUM´s Sociale Arbejde, Lænken, IOGT Danmark og Alkoholpolitisk Landsråd. som er for både pårørende og misbrugere; http://www.hope.dk/
 • Sundhedsstyrelsen  https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/boern-tager-skade,-naar-far-eller-mor-drikker-for-meget
 • Anonyme Alkoholikere – AA
  Anonyme Alkoholikere. AA startede i 1935 i byen Akron, Ohio i USA. Siden har bevægelsen bredt sig til hele verden.


Som navnet antyder, er alle fremmødte anonyme. AA værner om anonymiteten, hvilket er en af AA’s største styrker.

AA’s principper bygger på et 12 trin program for en – på alle områder – tilværelse uden alkohol. Der er AA møder i alle større byer i Danmark. På et AA møde møder man ligesindede, det vil sige andre personer, der er holdt op med at drikke. Langtfra alle har været gennem en Minnesotakur. Læs mere: https://dkaa.dk/

 •  Voksne børn af alkoholikere – ACA
  ACA (Adult Children af Alcoholics) er selvhjælpsgrupper for voksne børn opvokset i hjem præget af alkoholmisbrug. Yderligere oplysninger på http://www.aca-danmark.dk

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge