Supervision

Supervision er vejledning, der er planlagt og accepteret af alle parter som noget, der giver arbejdet større mening og øger fagligheden.

Supervision er både en læringsproces og en ressourcegivende proces. I Supervision kan den enkelte og medarbejdergruppen kan forholde sig til faglige problemstillinger. Målet er at opnå en øget faglig kompetence til – med overskud – at klare de vanskeligheder man kan have i det daglige arbejde.

Ekstern supervision forebygger stress, vedligeholder fagligheden og styrker den sociale kapital

Klik på “Gå til toppen af siden“, for at komme tilbage hertil!

Vigtig sondring

Kollegial supervision er udbredt, fordi det er et rigtigt godt redskab. Det kræver dog at medarbejdergruppen er blevet trænet i, bevidste om – og i stand til – at holde rammen omkring supervision.
Desværre kan det, hvis ikke rammen er sat, blive i bedste fald spild af arbejdstid – og i værste fald en kampplads.

Det er vigtigt at fastholde, at Supervision skal handle om arbejdsmæssige problemer og at fokus er på det, der kan forbedre arbejdsmiljøet, øge fagligheden, skabe bevidsthed og personlig udvikling – i relation til arbejdet og organisationen.

Hvorfor supervision – det er dyrt i mandetimer

Når vi arbejder med mennesker, kan fejltagelser få alvorlige konsekvenser. Derfor oplever vi arbejdet som meget vigtigt og ansvarsfuldt, og netop dét giver et stort behov for faglig – og menneskelig – støtte og opbakning.

Det er vigtigt at supervisionen er en del af arbejdstiden og foregår på arbejdspladsen.

Målsætning med god supervision er:

  • at styrke den enkeltes faglige identitet
  • at bevidstgøre den enkeltes om egne styrker og ressourcer
  • at anvise nye idéer og veje i forhold til faglige problemstillinger
  • at sænke stressniveauet
  • at forhindre at medarbejderen bliver udbrændt
  • at sikre eller udvikle kvaliteten af arbejdet
  • at vende skuffelser, skyldfølelser og følelse af utilstrækkelighed til professionelle dilemmaer, som kan løses
  • at skabe gennemsigtighed i opgaveløsningen
  • at skabe forståelse og social kapital*) i gruppen

Jeg faciliterer god supervision

Mit speciale er Supervision af medarbejdergrupper; der arbejder med mennesker. Supervision har vist sig at være vigtigste faktor i forebyggelsen af stress og mistrivsel hos personer, som arbejder med mennesker, fx. i social- og sundhedssektoren, i mentor-korps, pædagog- og lærer grupper.

Det kræver uddannelse og meget træning internt i gruppen – for at turde gå tæt på hinandens faglighed på en systematisk og forsvarlig måde.

Som ekstern Supervisor både uddanner jeg medarbejdergrupper i rammerne for god supervision, og jeg faciliterer ligeledes supervisionsforløb.

Træning er vigtig ift. at få Kollegial supervision til at skabe øget trivsel. Det er anerkendt at det kan være en stor udfordring at skulle arbejde med faglige- og personlige dilemmaer i ”det åbne”, og det kan være vanskeligt at tage autoriteten som Supervisor blandt kollegaer. Det er ligeledes svært at holde sig neutral som Supervisor, når man selv har aktier i sagerne.

Jeg inddrager oftest de gode redskaber fra Social kapital. Social kapital er et begreb der dækker; gensidig respekt, hjælpsomhed og sammenhængskraft.

Man kan ikke lave supervision af en presset gruppe – men kan gøre en hel del ved afmagten og få gruppen til at trække i samme retning igen, ved at øge den sociale kapital.

Arbejdsmiljøweb.dk beskriver grundtanken i Social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet – og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

Link

Arbejdsmiljøweb.dk – om begreber, råd og vejledning – https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/hvad-er-social-kapital

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge