Konfliktløsning

Stop skænderier og udmarvenede diskussioner.

Det kan være i selve skilsmissen eller i kampen om børnene. Det kan være søskende konflikter, splittede familier der ikke længere snakker sammen, det kan være i parforholdet eller sammenbragte familier.

Konfliktløsning

Måske er du en del af konflikten eller har et mønster du gerne vil ændre i fohold til at stå ved dig selv, sige til – eller fra.

Måske ønsker du redskaber til at kunne håndterer konflikter / konflikten, til at kunne bevare overblikket og dig selv i situationen eller at kunne vælge til – eller fra i fohold til at lade dig inddrage.

Måske vil du indarbejde konfliktnedtrappende adfærd eller lignende.

Mediation er det vi kaldte konfliktløsning i gamle dage.

I min praksis, finder jeg metoden er velegnet til familiekonflikter, parforhold og søskende problematikker.

Mediation betyder, at stridende parter får hjælp til at komme i en fornuftig dialog om problemer, så de selv bliver i stand til at finde en vej ud af dem.

Et vigtigt princip i mediation er, at der ikke findes en forkert oplevelse af en konflikt. Parternes oplevelse af konflikten er i udgangspunktet SAND!

Parterne skal ville deltage aktivt i processen. Kernen i meditation er at parterne selv løser problemstillingen.

I mediation findes løsninger efter en ”vinder-metode!. Parterne lærer at afgive noget, som kan undværes – og få, hvad der er brug for.

Min rolle i konfliktløsning

Jeg optræder som upartisk mægler. Konflikten løses ved ord – uden dominans.

Rammen vil blive lagt fra start:

  • Der aftales præcise regler for, hvordan parterne opfører sig under forløbet
  • Jeg er som mediator ordstyrer og holder skarpt på at begge får plads
  • Hver af parterne fortæller om konflikten – uimodsagt – fra hvert deres synspunkt
  • Det/de virkelige problemer findes
  • Der brainstormes på løsninger
  • Den/de bedste løsninger vælges
  • Der indgås en aftale, som begge parter kan acceptere.
  • Der aftale et follow up-møde

Undervejs må man skiftevis lytte og sætte ord på de følelser, som uenigheden medføre.

De skaber en ny forståelse mellem parterne .

Man kan sige, at mediation udvikler bevidstheden om egne følelser, behov, reaktioner og adfærd.

Nogen gange opnås enighed – andre gange bliver parterne “enige om at være ueninge” . Uanset, så vokser der en konstruktiv respekt op, mellem parterne.

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge