Din ‘model af verden’ – forstå de andre

 

illustration af metafor’Modellen af verden’

Din model af verden er HELT din egen. Den er skabt af din genetiske arv, det miljø vi er vokset op i, vores oplevelser, af sanseindtryk, succeser, nederlag – og hvordan vi har fortolket hver eneste.

Man siger: ”Vi oplever ikke virkeligheden som den ER – vi oplever vores egen fortolkning af virkeligheden”. vores model af verden. Man kunne også sige, at ’Modellen af verden’ er vores helt egen individuelle forenkling af virkeligheden.

Jeg plejer at illustrerer de med, at vi ser verdenen gennem et nøglehul – vi ser ikke hele verden / virkeligheden; kun en lille del af den.

Samtidig er der farvet glas for nøglehullet. Det farvede glas illustrerer vores unikke model af verdenen.

– Er der noget at sige til, at vi af og til misforstår hinanden???

 

 

Sådan skabes din model af verdenVi har hver vores egen unikke model af verden

Når man skal beskrive / forklare ’modellen af verdenen’ så er det nemmest at forklare via en tegning.

For at kunne eksistere og reagere (fornuftigt), kan vi umuligt forholde os til alle de indtryk vi bliver bombarderet med… Derfor filtreres vores indtryk. Denne forenkling er nødvendig for os – men der ryger også en del ”mellemregninger” med i købet.

Alle sanseindtryk skal gennem dét filter der udgør ’Modellen af verden’.
Dette filter består af: måden du opfatter på, de overbevisninger og leveregler du har dannet dig, samt hele din bagkatalog af oplevelser og fortolkninger af dem. Vi kalder det ”Lageret”.

 • Nogen oplysninger bliver fanget i filtret, som værende uvæsentlig. Din hjerne registrerer, at der køre en sort bil forbi – men med mindre at du går i tanker om at købe netop sådan én, så kommer den ikke igennem filtret. (Men gør du – SÅ kommer den igennem)…
 • Det der slipper igennem filtret, det bliver lynhurtigt vurderet:  – Skal der reagerers? – Skal det glemmes? – Skal det på fjernlager? – eller; Skal det ligge på ”parat lager”?OG; hvis der skal reageres, sker det på en tanke, der skaber en følelse > som bliver til en reaktion (kropsligt) > og derfra til en adfærd – det du gør…
 • Om – og hvordan du reagere, det bestemmes bl.a. af dine automat tanker.
  Læs mere om dem i blog indlægget; ”Den psykosociale model – sådan skabes dine tanker” Her

 

En anden vigtig ting at vide er; at vores ’Model af verden’ er under konstant udvikling. Det er altså ikke nogen statisk størrelse. Det er på den måde de (ubevidste) overbevisninger og leveregler skabes, som vi lever efter. De  kan være net nemme at få fat på – også selv.

Men dét vi har oplevet tidligere – især i barndommen – kan være smidt på “fjernlageret” som en ”absolut sandhed”; uanset at det er din fortolkning af en given situation  – som 4 årig – og at du nu, som ældre, ville  være i stand til at reagere helt anderledes. Det der ligger på fjern lageret, kan være godt gemt…

Terapeutisk, kan man få ryddet op på fjernlageret ved hjælp af hypnoterapi.

 

 

Modellen af Modellen af verden (totalt meta ;o)

Modellen af verden består af: ‘Repræsentationssystemer’  er vores foretrukne opfattelsesmetode. Perception (opfattelse og fortolkning) skaber måden, vi opfatter verden på.
Vi bruger vores sanser udadtil for at opfatte verden, og indadtil for at genskabe en erindring om den.

 

Kommunikation er både noget vi opfatter og noget vi gør.

 • Sanseinformation (syn, hørelse, lugt, smag, mærke)
 • Filtret – med alle dets: udeladelser / generaliseringer / erfaringer / forvrængninger (fortolkninger). Dertil alle dine: overbevisninger, leveregler, værdier og dine metaprogrammer (ubevidst adfærd) mm.
 • Du filtrerer samtidigt sanseindtryk efter din foretrukne “opfattelsesmåde”.
  Opfatter og lære du bedst via: ’billeder’ (visuelt), ’lyd’ (auditivt), ved at ’føle eller røre’ (kinæstetisk / taktilt) eller via ’system og struktur’ (audidigitalt).
 • Samtidig er vores kommunikation også i spil.
 • Kommunikationscirklen er der mange 5-fordelinger på – og den er egentligt lavet til at illustrere ”førstehåndsindtryk”; men den giver en glimrende illustration af, HVOR meget betydning vi tillægger den ’nonverbale kommunikation’ –  når vi beslutter om det er noget vi skal ”tage ind” eller “udelade det”…

Verbal konra nonverbal kommunikation hænger sammen med vores model af verdenen

 • Vi opfatter ca 25% af kommunikationen – på tonation (fx stemme, rytme, tempo)
 • Vi opfatter (kun) ca 5% af kommunikationen – på ord (sprogbrug, indhold, betydning)
 • Vi opfatter ca 70% af kommunikationen – på kropssproget (fx mimik, gestik, øjnene, kropsholdning)

Man kunne også sige: Du observerer verden gennem de 5 sanser. Du filtrerer alle indtryk gennem dine: værdier, holdninger, erfaringer, fakta, fortolkninger, overbevisninger, kultur, selvopfattelse OG indre dialog (mening, humør, tilstand).  Din indre model af verden er en ’perception’ – en model – af den ydre verden; den ER ikke verdenen.

Dit filter består af mange lag, og styrer: hvad du fokuserer på, hvordan du opfatter en given situation, kommunikations input, hvordan du interagere med andre og hvordan du selv kommunikerer.

Vi har hver vores model af verdenen

 

 

Ingen situation eller begivenhed har anden betydning
– end den mening DU giver den…

Betydningen og meningen opstår i DIN model af verden
– i din indre virkelighed.

Andre har DERES helt egen model af verden
– som DE reagerer ud fra…

 

 

En lille krølle på vores model af verdenen og hjernen

Vi ved fra forskningen, at vores bevidste sind er i stand til at håndtere 7 +/- 2 ”enheder” af information ad gangen
– det kaldes vores ”simultan kapacitet”. Det antages, at vores underbevidsthed kan håndtere ca. 2,3 mio. enheder ad gangen…