Depression behandling

Depression er mange ting: Vinterdepression, Fødselsdepression, Panikangst, Posttraumatisk stress (PTSD), Tvangstanker (OCD), Udbrændthed m.m. Men også tristhed, ked af det hed, sortsyn og apati.

Også andet end medicinske betegnelser som: modløshed, tungsind m.v. der kan dække en mild, moderat eller sværere depression. Med depression behandling får du taget hul på de begrænsninger, som det giver dig!

Depression behandling

Depression behandling og terapi kan gøre en forskel ved depression, vinterdepression, udbrændthed og tungsind.

PS! Der er ikke noget mildt ved en mild depression!

Jeg har gode erfaringer med depressioner i feltet ’mild’ og ’moderat’. Vort samarbejde om depression behandling kræver accept af din læge. Jeg har ikke været ude for, at det har været et problem.
Jeg kan – som supplerende behandler – ikke arbejde med den svære depression, da jeg ikke kan tage ansvaret for selvmordstrusler.

Til tider kan der være en aktuel og åbenbar årsag til dét der føles ubærligt – andre gange kan det være svært at finde den udløsende faktor.
Tristhed kan udløses af en ubearbejdet sorg, vrede, afmagt, mobning – men også af meget andet.

Det kan være svært for både én selv og omgivelserne at takle humørsvingningerne. man bliver ofte opfattet som ”ude af proportioner”, uberegnelig og tvær.  Tilstanden er oftest præget af generel nedtrykthed, en manglende livslyst og af (også urealistiske) bekymringer. Tit kombineres det med en trang til at isolere sig.

Større åbenhed omkring depression

Der er heldigvis kommet en langt større åbenhed omkring begrebet depression, de senere år.
Der er en erkendelse af, at depression er en meget ubehagelig sygdom, at enhver kan blive ramt og at den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt.

Den kan i yderste konsekvens kan bringe livet i fare, på grund af selvmordsrisiko, da den kan skabe en opfattelse hos den ramte af; at ”verden / de kære, ville være bedst tjent uden mig”….

Fakta: (Kilde Sundhed.dk)

 • Depression er en psykisk sygdom. Den viser ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt
 • 3-5 % af den danske befolkning har depression
 • Ved moderat til svær depression behandles med medicin
 • Ved moderat depression kan man også have gavn af psykoterapi. I Danmark anvender man mest såkaldt kognitiv adfærdsterapi, ofte kombineret med medicin
 • Langt de fleste mennesker kommer sig af en depression. Men har man først haft en depression, er der øget risiko for senere at få depressioner

Flere kvinder end mænd rammes af depression

Depression kan ramme alle – dog ser der ud til at være en vis genetisk disposition for depression i visse familier.

Flere kvinder end mænd lider af depression. Omkring fire til fem procent af befolkningen bliver på et givet tidspunkt deprimeret. Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd. Det er der flere sandsynlige forklaringer på.

En årsag kan være, at kvinder er bedre end mænd til at søge hjælp, når de har det dårligt.

Der er også nogle der mener, at mænd udvikler symptomer der gør diagnosen svær at stille, da de hyppigere ”selvmedicinere sig” med f.eks. alkohol.

Symptomerne er mange, men nogle af dem er: modløshed, selvhad, træthed, afmagt, appetitløshed, søvnløshed, orientering imod fortiden, ulyst, energitab, isolationstrang, m.v.

En klient sagde engang ”jeg føler at græsset er gråt og livet lugter af aske”.

Jeg har haft flere klienter der genkender det billede, men den enkelte vil altid have sit eget helt specielle billede af, hvordan vedkommendes depression viser sig og føles.

Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede eller som om de befinder sig inde i en boble.

En deprimeret føler sig ofte uhyre træt og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.
En deprimeret person plages ofte af selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt.

Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det modsatte – stærkt forøget appetit specielt efter kulhydratrige og sukkerholdige madvarer.

Det alvorlige ved en depression er, at på grund af disse symptomer kan den deprimerede føle, at døden ville være en befrielse, også for de pårørende. Selvmordstanker ses ofte og bør altid tages meget alvorligt. Omkring 10-15 procent af de svært deprimerede begår statistisk set selvmord, hvis de ikke får behandling.

Det er en myte, at hvis de der siger at de overvejer selvmord, ikke forsøger!

Hvornår er man deprimeret

Danmark har indført WHO’s definitioner af de forskellige psykiske sygdomme. Nedenfor er gengivet definitionen på en depression, der kræver behandling.


Mindst 
to af følgende symptomer:

 • Følelse af nedtrykthed.
 • Markant nedsat lyst/interesser.
 • Reduceret energi, svær træthed.

Samt mindst to af følgende:

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
 • Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.
 • Tanker om død eller selvmord.
 • Tænke- og koncentrationsbesvær.
 • Svær indre uro eller modsat: hæmning.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit.

Mild depression
Opfylder man to af de første kriterier og to af de næste, har man en mild depression.

Moderat depression
Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra den anden gruppe.

Svær depression
En svær depression har alle tre symptomer fra første gruppe og fem af symptomerne fra sidste gruppe.

Link

Hvornår er det naturlige stemningsudsving – og hvornår depression

Det er meget vigtigt at afgrænse depressioner i forhold til normale stemningsudsving, som vi alle kan opleve det for eksempel i forbindelse med sorg og krise. Om der er tale om en depression afhænger af sværhedsgraden af symptomerne.

Vi kan alle gå og have nogle af symptomerne i lettere grad ind imellem. Men for at de ‘tæller med’, skal man have dem hver dag eller næsten hver dag, hele dagen, gennem mindst 14 dage.

Du kan tage en depressionstest 

På Netdoktor.dk kan du tage en test. Vær obs på at den kun kan være vejledende: https://netdoktor.dk/interactive/interactivetests/depressiontest.php

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl – og forlang at blive taget alvorligt!

Hvorfor bliver man deprimeret?

Nyere forskning tyder på, at depression skyldes, at der kommer ubalance i samarbejdet mellem forskellige centre i hjernen. Ubalancen kan komme af f.eks. stress eller psykologiske belastninger.

Hvis belastningen varer ved gennem længere tid, kan tilstanden videreudvikle sig til depression.

Andre tilstande, der kan bringe ubalance er; bestemte legemlige sygdomme, visse former for medicin samt stofmisbrug.

Depression behandling

Depression behandling skal tilpasses sværhedsgraden af sygdommen. Derfor har vi altid en indledende samtale.

Jeg tager gerne de milde til moderate former. Hér er samtale- og hypnoterapi meget effektive, og jeg har mange og gode erfaringer den form for depression behandling.

Ved sværere former vil jeg gerne fortsætte samtalerne, men kun i samarbejde med din læge. Det er vigtigt at få sygdommen under kontrol, da du kan være selvmordstruet.

På tværs af fortid, nutid og fremtid

I min depression behandling bearbejder vi depressionen ved at få italesat depressionen og få sat billeder og følelser på.

Derpå deler vi den op i mindre bidder og ser på den enkelte bid for sig. (Når jeg skriver ”vi” er det fordi, det kun er dig, der kan mærke, hvor skillelinjerne går). Når overblikket er tilbage, kan din indre (sår)heling og kampgejst få plads til at hjælpe med arbejdet.

Med hypnoterapi som depression behandling kan vi arbejde på tværs af nutid, fortid og fremtid – og fra sikker afstand finde og bearbejde dét der betegnes som de udløsende faktorer. Derpå handler det om at styrke og fremme livsmod, selvværd, overskud og motivation.

Risiko for tilbagefald

Det er vigtigt at forebygge tilbagefald, da al erfaring viser, at har man først haft en depression, så har man en øget risiko, for at få en igen…

Forebyggelsen sker først og fremmest ved ikke at stoppe for tidligt med depression behandling. En tommelfingerregel fra lægeligt hold anbefaler, at man skal fortsætte mindst et halvt til et helt år med depression behandling, efter man er blevet rask.

Oftest vil det være én gang om måneden i starten og så med længere intervaller.

Det er muligt at rejse sig efter en depression og mange kan endda føle, at de går styrket ud af den, menneskeligt og personligt.

Hvis du vil tilbageerobre din livslyst og evne til at handle, så er du velkommen til at kontakte mig for en samtale- eller hypnoterapi- session.

Der er noget at gøre!

Jeg håber at hører fra dig!

 • Terapi er ikke kun symptombehandling, men egentlig problemløsning. Samtidig sikres det, at du forebygger lignende problemer i fremtiden.
 • Hypnoterapi er en dybdegående behandlingsform, hvor du i trance kan bearbejde traumer og begrænsende overbevisninger fra sikker afstand.

Du kan læse mere om samtaleterapi og hypnoterapi eller coaching via knapperne i menubjælken øverst på siden.

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge