Samtaleterapi

Samtaleterapi og psykoterapi er godt, når der er ting der ikke rigtigt fungerer i dit liv. Det kan være i forhold til relationer, til dine mønstre, overbevisninger eller adfærd.

Jeg har en del eksaminerede uddannelser, og blander ofte de behandlingsformer der giver det bedste resultat. Jeg tog min første – inden for det terapeutiske felt – i 2001.

Psykoterapi / samtaleterapi

Hvad kan samtaleterapi gøre for dig?

 • Du kan blive mere bevidst om dig selv, dine reaktionsmønstre og dine måder at være sammen med andre på.
 • Gamle vaner kan brydes og uhensigtsmæssige handlemåder kan erstattes med en ny og sundere adfærd.
 • Du kan opnå større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.
 • Du kan få hjælp til at bearbejde sorg og de oplevelser, du har med i bagagen, som ind imellem kan gøre livet svært og tungt.
 • Du kan få hjælp til at få afdækket, hvad der bremser dig og få værktøjer til at nå dem.
 • Du kan slippe dét der dræner dig for energi, fylder for meget i dit liv eller mønstre, som du er træt af at gentage.
 • Du kan blive bedre til at kommunikere, bedre til at lytte, mere kompetent til dit arbejde og bedre til at passe på dig selv.
 • Du kan blive bedre til aktivt at forme dit liv og få ting til at ske, i stedet for passivt at lade livet forme dig eller glide forbi.
 • Du kan sige farvel til dén ”indre sabotør” der forhindre dig i at; stoppe med at ryge, smide de kilo du kæmper med, hindre dig i at leve livet i balance, binde dig, føle nok selvværd, leve uden angst eller stress. Dén som underminerer din selvtillid, giver dig fobiske tanker… eller …
 • Du kan få en højere livskvalitet!

Hvorfor terapi?

Behovet for psykoterapi og samtaleterapi kan opstå i dit liv, når der er en uoverskuelig eller tilsyneladende uløselig konflikt, dilemma, situation, relation og lignende.
Det kan også være når du føler modløshed, er udbrændt, er kørt uhjælpeligt fast, er i vildrede eller simpelthen ikke vil lade dig styre af fortiden længere…

Det kan være opgør med indgroede vaner og udtjente mønstre, fobier eller uønskede reaktioner – eller når ”græsset bare er blevet gråt i gråt”, og hvis du mangler livsglæde og overskud.

Når intet, du har prøvet, virker; så er det måske tid til at kontakte en terapeut.

At opsøge en terapeut er også en god idé: i forhold til personlig afklaring og udvikling, hvis du ønsker at øge dit selvværd, styrke din selvtillid, forbedre en relation, finde dine indre og ubevidste ressourcer, starte på ny eller blive den bedste version af dig selv.

I samtaleterapi vil du opdage, at du kan få adgang til ressourcer, som du ikke anede, var til stede i dig selv. (Behandlingstilbud)

Forskellen der gør en forskel

Samtaleterapi er skræddersyet til at gå både i dybden og bredden, til at frigive kræfter og samtidig kunne åbne for nye tankegange, muligheder og for ønskede forandringer.
Jeg er uddannet indenfor bl.a. NLP, Den kognitive metode, psykoterapi, positiv psykologi, BWRT m.m. Det vil sige en blanding af den mere traditionelleen psykologi, den moderne og den nyeste.
Ved at kombinere de på én gang nænsomme og effektive teknikker med menneskelig indsigt, forståelse og mangeårig erfaring med mennesker i udvikling; kan jeg som terapeut gøre dén forskel, der skaber en forskel for dig.

Effektiv terapiform

Samtaleterapi er uhyrer effektivt, da man ikke behøver at gå en gang om ugen i årevis.
Nok kan problematikken, umiddelbart synes overskuelige for den enkelte, men når problemet er afklaret (på såvel det bevidste- som det ubevidste plan) kan de blokeringer, der netop ER opstået på grund af manglende samarbejde mellem det bevidste og ubevidste; genoprettes.
Det er derfor muligt at bearbejde et problematisk område indenfor en meget overskuelig fremtid.
I visse situationer kan man ”skyde genvej” ved hjælp af hypnoterapi.

Fortrolighed

De fleste der kontakter en terapeut, er allerede i gang med en personlig proces.
Du har selvfølgelig først prøvet at finde en løsning selv, evt. med hjælp fra en fortrolig i din omgangskreds eller familie. Men nogle gange er de for tæt på, eller emnet er af en karakter der gør, at man ønsker fortrolighed med en udenforstående.
Alt hvad der bliver talt om under behandlingen er selvsagt fortroligt og brancheforeningens etiske regelsæt, uddyber denne (Se evt. mere under ’Værdigrundlag og etisk regelsæt’.)

“Jeg har allerede fra første gang følt mig tryg og i gode hænder hos Tville, som er meget åben, imødekommende og respektfuld overfor de problemstillinger og emner jeg har bragt på banen. Jeg er utrolig glad for den udvikling hun har været medvirkende til og støttet mig i, der bliver virkelig sat nogle gode processer igang – forandringer med langtidsholdbar postiv effekt. Jeg har fået mere overskud, et godt selvværd og en positiv indstilling til fremtiden og de mål jeg gerne vil nå – er klædt meget bedre på nu til at få det liv jeg ønsker og til at være den, jeg gerne vil være ;-)” Kh Nya Jensen (Kommunikationskonsulent)

Hvad er terapi? Og hvad er NLP?

At vise vejen

Psykoterapi NLP terapi

Det græske ord ’Therapeuin’ betyder at støtte og hjælpe til balance; terapi er: ”at vise vejen”.
Terapi betyder altså at støtte den naturlige proces hen mod balance i vores liv, sind og tilstand.
I samtaleterapi kan man tale om sine tanker, følelser og handlinger og gennem terapeutens spørgsmål udforske sine problemstillinger fra nye vinkler.
Terapi er anvendelse af psykologiske metoder til at blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sin måde at være sammen med andre på.
Gennem bevidsthed herom, bliver du i stand til at træffe dine personlige til- og fravalg.

Du bliver i stand til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv.

Hvad er forskellen på terapi og coaching?

samtaleterapi vs coaching

Terapi går ud på at skabe overbevisninger der støtter dig – frem for at begrænse dig.

Coaching er fremadrettet. Det handler om at tackle fremtiden.
Man går til en coach for at få støtte, redskaber og se muligheder for at: nå sine mål, løse et dilemma eller skabe struktur og overblik – personligt som arbejdsmæssigt.

Terapi har fokus på at bearbejde årsagen til og at ændre på; de uhensigtsmæssige mønstre eller vaner som du ikke længere vil leve med. Og DERigennem, give dig de overbevisninger, du skal bruge i fremtiden.

Terapi er også en mulighed, hvis du igen og igen, støder på den samme begrænsning / modstand / frustration. Så ligger der oftest noget og simre – et sted i underbevidstheden.

Derfor kan man ikke sige at coaching er fremadrettet og terapi bagudrettet. Det er to fremragende værktøjer, til hver sin problemstilling.

Retninger

Der findes flere forskellige terapeutiske “hoved retninger”:

 • Psykoanalytisk terapi
 • Psykodynamisk terapi
 • Kognitiv samtaleterapi
 • Adfærdsorienterede terapi
 • Eksistentialistisk/humanistisk terapi
 • Systemisk terapi
 • Konstruktionistisk terapi
 • Positiv psykologi
 • Gestaltterapi
 • M.fl.

Udøverne kan også have forskellige betegnelser:

 • Samtale terapeut
 • NLP terapeut
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • M.fl.

De forskellige terapeutiske retninger har den fælles målsætning; at gøre en positiv forskel for klienten.

Betegnelserne kan være udtryk for b.la. uddannelsesbaggrund eller menneske- og livssyn. Der er også forskel på de rammer der er for samarbejdet mellem terapeut og klient.

Terapeuter får, gennem deres grund- og specialist uddannelse, kendskab til en række terapeutiske teorier og metoder. Selv om de fleste har et bredt kendskab til de forskellige terapeutiske retninger, så foretrækker mange at fordybe sig i en.
Selv er jeg specialiseret indenfor NLP (neuro linquistisk psykologi), hypnoterapi (Ericksonians ’tilladende hypnose’), Positiv psykologi og Kognitiv terapi.

Jeg er uddannet Kognitiv coach og regner mig selv som forankret i den systemiske (den helhedsorienterede) tænkning.

Hvad er NLP?

 • FAQ om NLP
 • Hvad er NLP?
 • NLP forudsætningerne!
 • Hvad kan NLP bruges til?
 • Hvad betyder forkortelsen NLP?
 • Historisk baggrund!
 • Kritik af NLP!

NLP DEFINERES IFØLGE NLP-BRANCHEFORENINGEN SOM:

”NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi. Det er en psykologi, hvor vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik). Det handler om hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre i en positiv retning gennem bevidsthed om vores ordvalg.

NLP er en moderne psykologiform, der svarer særdeles godt til det moderne samfund, hvor kravene konstant forandres og øges”.
NLP er psykologiske redskaber, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskesindets processer.

De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er en terapiform der anerkender at vores sind har sit eget ”sprog” i form af indre: følelser, lyde, ord og billeder, som hjernen bearbejder og registrerer alle vore oplevelser og fortolkninger med.

På denne måde vi får vores individuelle opfattelse af virkeligheden, hvilket har stor betydning for, hvordan vi ser på os selv, på måden vi fungerer i vores hverdag – og i samspillet med andre”.

Hver eneste gang en af vore sanser bliver aktiveret, er det enten som indre billeder, følelser, lyde eller en blanding.
Ofte føres også mere eller mindre bevidste indre dialoger, som kommenterer alt hvad vi oplever – enten i selve situationen eller senere (”jeg skulle også have sagt…” etc). Alle disse reaktioner registreres i underbevidstheden. Nogle gange vil disse sanseoplevelser være positive, andre gange negative.

Med NLP-teknikker kan man kortlægge den måde vi har arkiveret vores oplevelser på. Denne kortlægning gør det muligt, at ”re-programmere” de ubehagelige oplevelser – som du måske ikke kan huske på det bevidste plan, men som stadig forhindre os i at opnå nye positive reaktioner, vaner eller mønstre.

Derved kan vi slippe af med megen tyngende og begrænsende ”bagage”.
Da vi som mennesker er meget forskellige, har vi også hver især vores egen måde at bruge og registrere sanseoplevelser på.
Nogle mennesker bruger f.eks. mest deres fornemmelser, andre mest deres visuelle sans og andre igen lyde – eller en kombination af to eller alle tre. Situationen vi befinder os i, kan også have betydning for hvilken sans der er den dominerende.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på”.

I takt med at virksomhederne i stadig højere grad satser på deres medarbejderes ressourcer, har mange forskellige faggrupper og områder taget NLP til sig. Det bruges til at øge trivsel, omstillingsparathed, samarbejdet – og dermed opnå øget effektivitet samt forbedret kommunikationen internt og eksternt.

NLP er dog stadig et redskab, der i højeste grad sætter den personlige udvikling i fokus.

FAQ om NLP

Hvad er NLP?

NLP er en moderne filosofi og psykologi, der tager udgangspunkt i, hvordan det ved hjælp af vores sprog (Lingvistik) er muligt at påvirke vores tanker (Neurologi) og derigennem de handlinger, som vi ubevidst foretager os (Programmering).
NLP var ikke oprindelig tænkt som en ny psykologiretning – dog har begrebet på mange måder udviklet sig i den retning. I dag er der store sammenfald mellem NLP og Positiv paykologi (som faktisk er et psykologisk forskningsområde, med et professorat i danmark)
NLP bygger på en række forudsætninger af absolut ureligiøs og upolitisk tilsnit. (Listet nedenfor)

NLP forudsætninger

Forudsætningerne er en række teser, der ligger bag det forandringsarbejde som teknikkerne understøtter. Jeg har uddybet nogle af teserne, da jeg oplever at klienter stiller spørgsmål til dem.
Vi oplever ikke verden som den er – vi oplever en model af verden
– Vores individuelle model af verdenen er blevet dannet af vores “bagage”; vores opvækst, oplevelser, fortolkninger, tid, rollemodeller m.m.

Hvis det er muligt i verden, er det muligt for mig
– når der er nogen der kan – så er det muligt at kunne; hvis jeg vil gøre dét der skal til.

Vi skal have dyb respekt for andre menneskers model af verden
– Vi kan aldrig gøre os selv til dommere over andres model af verdenen. Den er deres, og vores egen er vores.

Det er mig som styrer mit sind og dermed mine resultater
– Vi er selv herre over vores sind – hvis vi tør være det. Dermed over vores tanker og dermed også, over vores resultater.

Der findes ikke fejltagelser, kun feedback
– Vi bliver kun klogere, hvis vi tør prøve og tør tage fejl.

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder

Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd
– Uanset om vi selv – eller andre – er trætte af et bestemt mønster eller adfærd, uanset om vi synes vi har gjort alt for at lave om på det – så har det ubevidste en positiv hensigt med mønstret / adfærden. Den har virket for dig – engang, og alt sindet gør, er at gentage succeser…

Hvis noget ikke virker, så gør noget andet
– utroligt nok, er det ikke altid dét vi gør. mange af os har efter første fejlslagne forsøg, prøvet at gøre nøjagtigt det samme en gang til – og igen, uden success… hvad med at prøve at gøre noget andet!

Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får
– Vi er selv ansvarlige for, hvordan dét vi siger eller gør (vores verbale- og nonverbale kommunikation) opfattes af andre. Den respons vi modtager, kan fortælle os, hvordan andre opfatter os.

Modstand er et tegn på utilstrækkelig kommunikation
– Hvis vi møder modstand, er det fordi vi ikke har forklaret og argumenteret godt nok eller tilstrækkeligt. Ansvaret er vores eget – og derfor også initiativet til at gøre det bedre.

Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål
– Ved at supplerer de ressourcer, styrker og egenskaber vi har på det bevidste plan – med den skatkiste af ressourcer, vi har på det ubevidste plan; kan et menneske nå de mål for personlig udvikling, de sætter sig for.

Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible

Hvad kan NLP terapi bruges til?

Ud over at forbedre sine kommunikationsevner kan redskaberne bruges til personlig udvikling.
Ved at tage udgangspunkt i hvor du er nu, og hvor du gerne vil hen, er det muligt at finde ud af, HVORDAN det bliver muligt og tilegne sig de nødvendige redskaber.

Bevidstheden har begrænsninger – Underbevidstheden, har ingen …

Hvad står forkortelsen NLP for?

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Psykologi.

Det foregår på det ubevidste plan:

Neuro. N’et står for ’Neuro’. Alle vores oplevelser bliver kodet, registreret og behandlet via sanserne for at give mening. Derefter repræsenteres ”meningen” for sindet via: billeder, lyde, fornemmelser, lugte, smag, indre dialog og oftest i en kombination.

Lingvistisk. L’et står for Lingvistisk og er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden omkring os på.
Det er muligt at fremme den personlige udvikling og forbedre resultatet af sin kommunikation med andre ”blot” ved at arbejde med det sproglige udtryk.

Psykologi. P’et står for psykologi eller programmering, og er den måde, vi
I vores ubevidste, anvender vores oplevelser på, som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

Historisk baggrund

NLP opstod i starten af 70’erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og terapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi. De satte sig for at studere datidens tre førende og fremragende terapeuter, for at finde ud af, hvad det var de gjorde, når de kunne opnå de enestående resultater:

Fritz Perls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde den terapiskole, der kaldes gestaltterapi.

Virginia Satir, den usædvanlige familieterapeut, der gang på gang var i stand til at afklare vanskelige familierelationer, som mange andre terapeuter havde givet op overfor.

Milton H. Erickson, den verdensberømte hypnoterapeut.

Gregory Bateson, der er kendt som grundlægger af den systemiske teori, fungerede som vejleder og mentor for projektet.

Bandler og Grinders hensigt var at identificere de mønstre, der benyttedes af det de kaldte ”exellente personer”, med det formål at give deres succesfulde ”metoder” videre til andre.

De bekymrede sig ikke om det teoretiske – men de dog gjorde en dyd ud af, at benytte den videnskabelige metodik der fordrer, at et resultat skal kunne eftergøres af andre.

Frem for at kortlægge problemer og formulere disse problemers opståen som den traditionelle psykologi ofte gjorde, valgte Bandler og Grinder at afdække genialitet og succesfuld adfærd.
De endte op med at fremlægge nye modeller for vellykket samtaleterapi, som virkede i praksis og som kunne videregives til andre.
Ud fra den grundlæggende model afholdt Grinder og Bandler en række overordentligt succesfulde seminarer over hele USA, og de nye tanker vandt hurtigt indpas overalt.

Kritik

NLP som begreb er blevet brugt – og misbrugt – til mange ting. Kritikken går mere på enkeltstående udøvere eller ”newage retninger” af NLP end, at der stilles spørgsmål ved teknikkerne.

Din garanti for kvalitet er, at NLP-terapeuten er uddannet og certificeret af en kvalificeret og anerkendt NLP uddannelsesinstitution og medlem af NLP brancheforeningen.
Jeg er begge dele…

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge